They choose this job because they dont have much money to run big business H\u1ecd

They choose this job because they dont have much

This preview shows page 15 - 19 out of 32 pages.

They choose this job because they don’t have much money to run big business Họ chọn nghề này vì họ không có nhiều tiền để làm kinh doanh lớn Most of them come from many different provinces Phần lớn họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau They have to move a lot everyday to sell and to avoid the police Họ phải di chuyển rất nhiều hàng ngày để bán hàng và để tránh cảnh sát
Image of page 15
pushy vendor khi khách du luni1ECBch buni1ECB làm phiuni1EC1n Nếu một ngày bạn nghe một du khách nước ngoài than phiền về việc bị làm phiền quá nhiều bởi những người bán hàng rong. Bạn sẽ nói như thế nào? Pushy /ˈpʊʃi/ (adj) là cố gắng bán hàng bằng mọi giá, trong tiếng Việt có nghĩa là chèo kéo khách hàng Với những hiện tượng như thế này, rất mong các bạn trẻ nói tiếng Anh hãy thay mặt để xin lỗi du khách và cố gắng giúp đỡ họ nhiều hơn. I’m so sorry about that: Tôi rất tiếc về điều đó You should ignore pushy vendors: Bạn nên phớt lờ những người hay chèo kéo I am willing to help you to make you feel better: Tôi sẵn lòng giúp bạn để bạn cảm thấy tốt hơn.
Image of page 16
HA NOI IN THE EYES OF FOREIGN FRIENDS you should bargain 03 Tourist: Very noisy,…beeping, so many cars and motorbikes… like Ho Chi Minh city. Student: Don’t be afraid. You just raise your hand when crossing street. It’s ok. What did you buy? Tourist: Three small brocade bags. Total 100,000 dong. Are they expensive? Student: We bargain 20,000 dong for one. You should bargain when you buy something here. Tourist: oh, thank you. Student: What do you gonna do next? Tourist: I’m gonna travel to Halong Bay. A few days ago, we were at Phong Nha cave, Nha Trang,… Enjoy fresh seafood. So great!!! Student: Thank you for sharing. Now let’s take a photo. Tourist: OK. Student : What do you like most in Vietnam? Tourist: People….and food. *laugh* Student: Have you ever tried beer here? Delicious and cheap! Tourist : Yes, Ta Hien street, I know. So,which age are Vietnam- ese people allowed to drink beer? Student: No specific rule. Actually, children can drink but they aren’t allowed by their parents. What about your country? Tourist: For adult only. Student: What do you think about traffic in Ha Noi?
Image of page 17
hà nuni1ED9i trong muni1EAFt tây buni1EA1n nên muni1EB7c cuni1EA3 03 Sinh viên : Hey. Chị thích nhất điều gì ở Việt Nam? Du khách : Con người và….đồ ăn. he he he *cười* Sinh viên: Chị đã thử bia chưa? Vừa ngon vừa rẻ nhé! Du khách: Rồi chứ, ở Phố Tạ Hiện, chị biết mà Ở tuổi nào thì người Việt Nam được phép uống bia nhỉ? Sinh viên: Không có quy định cụ thể chị à. Thực tế thì trẻ em cũng có thể uống bia nhưng bố mẹ không cho phép chúng uống đâu. Ở nước chị thì sao? Du khách: chỉ có người lớn thôi Sinh viên: Thế chị nghĩ seo về giao thông ở Hà Nội? Du khách: Rất chi là ồn ào. Tiếng bíp còi, quá nhiều ô tô và xe máy. Giống như trong thành phố Hồ Chí Minh í. Sinh viên: Chị đừng sợ nhé. Chị chỉ cần giơ tay lên khi qua đường là ok. Chị đã mua gì vậy? Du khách: 3 cái túi thổ cẩm nhỏ, tổng cộng là 100 khìn. Thế có đắt hem ? Sinh viên: Bọn em trả giá 20 000 đồng một cái. Chị nên mặc cả khi mua thứ gì đó ở đây. Du khách: Ồ, cảm ơn em. Sinh viên: Chị dự định làm gì tiếp theo? Du khách: Chị sẽ tới Vịnh Hạ Long.Trước đó mấy ngày, chị đã ở động Phong Nha nè, Nha Trang nè. Thưởng
Image of page 18
Image of page 19

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 32 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes