Deze extractiesystemen missen echter specificiteit

Info icon This preview shows pages 68–70. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Deze extractiesystemen missen echter specificiteit, omdat alle éénwaardige anionen zullen geëxtraheerd worden. Daarentegen zullen meerwaardige anionen veel moeilijker geëxtraheerd worden, omwille van de hogere hydratatie-energie. Op deze manier is het mogelijk om MnO 4 - , ReO 4 - en TcO 4 -
Image of page 68

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon