124 steganografi steganography steganografi bilgi

Info icon This preview shows pages 15–18. Sign up to view the full content.

1.2.4 Steganografi (Steganography) Steganografi bilgi gizleme yöntemlerinin en önemli alt dalıdır [Petitcolas vd., 1999]. Bu yaklaşım, bir nesnenin içerisine bir verinin gizlenmesi olarak tanımlanabilir. Dilbilim ve teknik steganografi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yaklaşımla ses, sayısal resim, video görüntüleri üzerine veri saklanabilir. Görüntü dosyaları içerisine saklanacak veriler metin dosyası olabileceği gibi, herhangi bir görüntü içerisine gizlenmiş başka bir görüntü dosyası da olabilir. Steganografi konusu 2. bölümde daha ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 14
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2. STEGANOGRAFİ 2.1 Steganografi Nedir? Şekil 2.1. Steganografi ile Crytography Karşılaştırma Steganografi eski bir bilgi gizleme sanatıdır [Petitcolas vd., 1999]. Steganografi kelimesi kökleri “ στεγαυος ” ve “ γραΦειν ”’den gelen Yunan alfabesinden türetilmiştir. Tam olarak anlamı “ kaplanmış yazı ” ( covered writing ) demektir [Murray ve Burchfiled, 1933]. Steganografi’nin amacı gizli mesaj ya da bilginin varlığını saklamaktır. Taşınmak istenen mesaj bir başka masum görünüşlü ortamda saklanarak, üçüncü şahısların iletilen mesajın varlığından haberdar olması engellenir. Metin, ses, sayısal resim, video dosyaları üzerine veri saklanabilir. Bu veriler metin dosyası olabileceği gibi, herhangi bir görüntü içerisine başka bir görüntüyü gizlemekte olasıdır. Yine aynı şekilde bir ses dosyasının içine bir metin dosyası da saklanabilmektedir [Memon ve Wong, 1998] [Wang ve Wang, 2004]. Steganografi gizli bir iletişim sağlamaktadır. Amacı iki kişi arasındaki iletişimin bir üçüncü şahıs tarafından fark edilememesidir. Bilimsel ortamda Steganografi çalışmaları 1983 yılında Simmons tarafından “Prisoner Problem”’in [Simmons, 1984] tanımlanması ile başlamaktadır. Bu problemde Alice ve Bob hapishanededir ve hapishaneden kaçmak için planlar yapmaktadırlar. Fakat bu planların gardiyan Willie’ye fark ettirilmeden yapılması gerekmektedir. Eğer Willie bunu fark ederse kaçma planları suya düşecektir. Bu nedenle de çeşitli gizli haberleşme yöntemleri geliştirilmesi gerekmektedir. 15
Image of page 16
Bu yaklaşımda içine bilgi gizlenen ortama örtü verisi (cover-data) veya örtü nesnesi (cover-object), oluşan ortama da stego-metin (stego-text) veya stego-nesnesi (stego- object) denmektedir [Kharrazi vd., 2004]. Gizlenecek Mesaj + Örtü-nesnesi = Stego-nesnesi Steganografi şifrelemeye yakın olmasına rağmen şifrelemeden faklıdır. Şifreleme mesajın içeriğinin korunması ile ilgilenirken steganografi mesajın varlığının gizlenmesi ile ilgilenmektedir. Dolayısıyla steganografi bir şifreleme yöntemi değil şifrelemeyi tamamlayıcı bir öğedir [Anderson ve Petitcolas, 1998].
Image of page 17

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 18
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern