Als de organische laag een lagere dichtheid heeft dan

Info icon This preview shows pages 59–61. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
dichtheid heeft dan de waterige laag. Als de organische laag een lagere dichtheid heeft dan water, kan men een solvent met een lage massadichtheid toevoegen (bijv. pentaan). (7) Wanneer men vast NaCl aan de oplossing in de scheitrechter toevoegt, let dan op dat de kraan niet verstopt geraakt. Gebruik voor dezelfde reden geen droogmiddelen in de scheitrechter. (8) Soms slaat een stof neer op de scheiding tussen de twee solventlagen. Dit product kan meestal terug opgelost worden door toevoeging van één van de twee solventen. (9) Wanneer een extractie wordt uitgevoerd als deel van het opwerken van een reactie en waarbij het organische product in de waterige fase wordt geëxtraheerd, is het belangrijk dat voor extractie de wateroplosbare organische solventen met een rotavap worden verwijderd. Het betreft THF, DMF, DMSO, ethyleenglycol, ethanol en methanol. Hoogkokende solventen zoals DMF, DMSO en ethyleenglycol zijn niet éénvoudig te verwijderen, gebruik daarom een zo hoog mogelijk vacuüm.
Image of page 59

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon