Kemahiran Kognitif Untuk memperoleh pengetahuan pemahaman dan pemikiran

Kemahiran kognitif untuk memperoleh pengetahuan

This preview shows page 13 - 16 out of 20 pages.

Kemahiran Kognitif Untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman dan pemikiran kritikal mengenai isu-isu global,serantau, kebangsaan dan tempatan serta kesalinghubungan dan saling hubungan antara negaradan penduduk yang berlainan.13
Background image
Sosio EmosiMemiliki rasa kepunyaan manusia yang sama, berkongsi nilai dan tanggungjawab, empati,solidariti dan menghormati perbezaan dan kepelbagaian.Tingkah LakuUntuk bertindak dengan berkesan dan bertanggungjawab di peringkat tempatan, nasional danglobal untuk dunia yang lebih aman dan mampan2.2.2 Infografik 2Rajah 5 : Infografik menunjukkan perlombongan bauksit meningkat dari tahun ke tahun hinggake 2016Sumber: -bauxite.html14
Background image
Daripada infografik yang diberi, ia menunjukkan bahawa Malaysia menjadi pengeluar nomborsatu bauksit kepada negara China pada tahun 2015 hingga mengalahkan Australia yang sebelumitu menjadi pengeluar utama bauksit kepada negara China. Eksport bauksit ke China menjangkausehingga 40 peratus daripada keseluruhan eksport ke China. Ia merupakan satu jumlah yangbesar. Di mana di ketahui bahawa kegunaan utama bauksit adalah dijadikan bahan asas untukdalam pembuatan aluminium. Jumlah sebenar export ke China berjumlah 15.87 juta tan metrikhanya pada bulan Januari hingga September 2015. Untuk keseluruhan export ke China padatahun 2015 adalah berjumlah 20 juta tan metrik. Di peringkat global pula, jumlah pengeluaranbauksit dunia pada tahun 2013 berjumlah 296 juta tan metrik. Untuk pengetahuan, harga bauksittelah meningkat naik sejak kebelakangan ini, iaitu meningkat dari USD30 per metrik tan kepadaUSD45 per metrik tan. Ini adalah salah satu punca kenapa ramai pihak berminat untukmelombong bauksit di negeri Pahang. Untuk kes perlombongan bauksit di negeri Pahang pula,sebanyak 34 pelombong bauksit telah dibatalkan daripada beroperasi, manakala hanya 11pelombong bauksit yang berdaftar layak berperasi di negeri Pahang. Tetapi kawalan terhadappelombong-pelombong ini adalah sukar, kerana jumlah sebenar yang beroperasi untukmelombong bauksit di Pahang tidak dapat dipastikan. Ini kerana kebanyakanya melakukanoperasi perlombong ini secara haram tanpa pengetahuan pihak yang berwajib.2.3 Bahagian CHuraian Pendidikan Kewarganegaraan GlobalDengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan Global, tahap kesedaran dan keprihatinan rakyatMalaysia akan bertmbah. Hal ini akan mengelakakan sebarang bentuk tingkahlaku yang burukterhadap alam sekitar. Kebarangkalian aktiviti perlombongan bauksit yang tidak terkawal dapatdi atasi. Perlombongan haram pun dapat di hindarkan. Ini kerana apabila rakyat mendapatmaklumat yang betul dan tahap kesedaran yang tinggi, mereka mula menghargai alam sekitardan akan merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan terhadap alam sekitar dan kesannya.Impak terhadap penduduk dan alam sekitar akan di kurangkan atau di hapuskan.
Background image
Image of page 16

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 20 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture