5 Vervolgens test je de signifcante zie ook Excel sheet Verspreiden niet

5 vervolgens test je de signifcante zie ook excel

This preview shows page 10 - 13 out of 24 pages.

5. Vervolgens test je de signifcante (zie ook Excel sheet) Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door Sarah van Hees ([email protected]) lOMoARcPSD|857173
Image of page 10
Week 4 Pay-out policy is kiezen tussen behouden (investeren/reserves) of uitkeren (repurchase of dividend). Een bedrijf moet bij dat laatste twee keuzes maken: hoeveel keer ik uit en dus op welke manier. Vanuit de theorie van Modigliani-Miller (perfecte markt) maakt het niet uit hoeveel je uitkeert en op welke manier, voor de waarde van het bedrijf. Voorbeeld: Stel je Equity = 1000, aantal aandelen is 100 dus P=10. Net income is 100 en dus is EPS =1, de uitkering dit jaar is 100%. E wordt dus 900, 100 aandelen geef dus P=9, maar Div = 1 dus prijs is eigenlijk 9 + 1 = 10. Een Repurchase komt op hetzelfde neer: Als het bedrijf 10 aandelen terugkoopt voor 100 euro dan is E=900, aandelen=90 P=10, de uitkering is weer 100 euro maar EPS wordt 100/90=1,11 De waarde van het bedrijf verandert in beide gevallen dus niet, want het geld blijf bij de eigenaren (in de vorm van cash en bezitngen). Er zijn een aantal uitbetalingsmethoden: - Dividenden: 1. Regulier; bepaald bij jaarlijkse vergadering, preferred vs common stocks (1 e deelt meer dividend uit en geen stemrecht daardoor). 2. Speciaal dividend; vaak onverwacht, eenmalig hoog. 3. Liquidate dividend; bij liquidate van bedrijf laatste uitkering. - Repurchases: 1. Open marktet share repurchase; aandelen terug kopen van de markt, na aankondiging en overleg. 2. Tender Ofer; in een bepaalde tjd voor een bepaalde prijs aandelen terug kopen, vaak een min en max. hoeveelheid die wordt teruggekocht. 3. Targeted repurchase; private onderhandeling met een grootaandeelhouder 4. ASR = soort shortgaan van investeringsbank. Er zijn een aantal regels wat betref OMR’s die zowel bedrijven als investeerders beschermen (safe harbor) Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door Sarah van Hees ([email protected]) lOMoARcPSD|857173
Image of page 11
Bovenstaande is allemaal in het model van M-Miller, in het echt zijn er natuurlijk belastngen, transactekosten, uitgifekosten en informate asymmetrie. Als er geen geld wordt uitgegeven scheelt dat kosten, bovendien heb je bij fnanciële nood lagere kosten, omdat er dan liquiditeit aanwezig is. Aan de andere kant kan de overvloed aan cash alleen maar misbruikt worden door manager en er moet over interest van cash op de bank belastng betaald worden. Over de manier van betalen moet ook nagedacht worden, wat betref belastngen. In sommige landen betaal je minder belastng over capital gain (repurchases) dan over dividenden. Ook heb je te maken met informate asymmetrie. Wanneer je cash betaalt moet dat altjd constant zijn, wanneer je een repurchase doet, moet dat op een goed moment. Veranderingen in dividend zorgen voor signal: hoger is goed, lager slecht. Bedrijven verhogen dus alleen wanneer ze er zeker van zijn dat ze het kunnen blijven uitkeren. Repurchases is anders, want er is geen referentepunt, het kan alleen als onderwaarderingssignaal worden opgevangen. Het is natuurlijk wel een kweste van tming wanneer je uitgeef en terugkoopt. (equity market tming).
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

  • Winter '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture