Изходен драйвер управлява

 • No School
 • AA 1
 • 24

This preview shows page 9 - 11 out of 24 pages.

Управлението се извършва чрез входно-изходните драйвери. Всеки входно- изходен драйвер управлява едно или повече хардуерни устройства от един и същи тип. Мрежовият модул управлява взаимодействието между компютърната система и мрежите, към които тя е присъединена. Операционната система почти винаги е записана върху твърдия диск, но в някои системи тя се предлага като мрежова услуга при включване на системата. В този случай програмата за първоначално зареждане на операционната система е записана в компютъра в памет известна като ROM ( R ead O nly M emory). Тази програма извършва първоначалния тест на компютъра, след което зарежда останалата част от операционната система от твърдия диск или по мрежата. Заедно хардуерът и системния софтуер осигуряват работоспособността на обкръжението на компютърната система. Приложният софтуер, комуникациите и потребителските данни допълват картината. 3.3 Комуникации Повечето съвременни компютри не работят като самостоятелни системи. Те са свързани с други компютри директно с модем или посредством компютърна мрежа. Компютрите могат да бъдат разположени физически близо един до друг, или отдалечени на хиляди километри. За да работят заедно, компютрите трябва да комуникират един с друг. За да се постигне тази цел, комуникационния компонент изисква както хардуер, така и софтуер.
Image of page 9
Допълнителни хардуерни елементи физически свързват компютрите в компютърни мрежи. Комуникационен канал осигурява връзката между компютрите. Този канал може да бъде меден кабел, оптичен кабел, телефонна линия, безжична технология и т.н. Специален входно-изходен хардуер в компютъра, състоящ се от модем или мрежов интерфейсен контролер обслужва интерфейса между компютъра и комуникационния канал. Вътре в самия канал може да има допълнително хардуер и софтуер. Комуникационният компонент изисква също допълнителен софтуер вътре в операционната система на всеки компютър. Този софтуер установява връзките, контролира потока от данни и насочва данните към съответните приложения, където те ще бъдат използвани.. Освен при някои специални приложения, повечето компютри извършват действията си подчинени на някои основни правила, които правят възможно всеки хардуерен или софтуерен елемент да разбира останалите компютърни елементи с които е свързан. Тези основни правила на комуникацията са известни като протоколи . Протоколите се използват за комуникация между компютри, за комуникация между различните входно- изходни устройства и компютъра и за комуникации между различните софтуерни програми. Създадени са международни стандарти, които да гарантират универсалната съвместимост на протоколите. 4. „Компютърна архитектура” и „Организация на компютъра” Съществува разлика между понятията „Компютърна архитектура” и „Организация на компютъра”. Компютърната архитектура се отнася за начина по който системата и нейните ресурси изглеждат на крайния потребител и особено на програмиста. Организацията на компютъра как системните компоненти са вътрешно организирани и свързани за да реализират компютърната архитектура. Въпреки тези разграничителни дефиниции, все още има несъгласие между отделните автори кое към кое принадлежи.
Image of page 10
Image of page 11

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors