Taak 1 het spreekexamen 294 gesprekken voeren taak 1

This preview shows page 3 - 6 out of 22 pages.

Taak 1 | Het spreekexamen 294 Gesprekken voeren Taak 1 | Het examen gesprekken voeren 300 Fase 3 Oefenexamens Taak 1 | Schrijven 1 308 Taak 2 | Schrijven 2 312 Taak 3 | Spreken 1 316 Taak 4 | Spreken 2 318 Taak 5 | Gesprekken voeren 1 320 Taak 6 | Gesprekken voeren 2 322 Scheurbladen 325
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

4 Woord aan de student Beste student, Voor je ligt het Starttaal Compact Werkboek 2F . Dit werkboek is onderdeel van de methode Starttaal Compact . Bij deze methode hoort ook het Starttaal Compact Handboek en het oefen- en toetsprogramma Starttaal Compact Online . De opdrachten in dit werkboek zijn het hart van deze methode. Als je tijdens het maken van opdrachten vastloopt of als je meer informatie over een onderwerp wilt, kun je het Starttaal Compact Handboek erbij pakken. Hierin vind je uitleg over elke vaardigheid, maar ook voorbeelden en verwijzingen naar verduidelijkende videofragmenten. Bij elke opdracht in dit werkboek staat een icoon ( ) met een verwijzing naar de juiste paragraaf in het handboek. Indeling werkboek Dit werkboek bestaat uit twee delen: - Deel 1 Centraal examen - Deel 2 Instellingsexamens In Deel 1 Centraal examen oefen je met lezen en luisteren. In Deel 2 Instellingsexamens oefen je met schrijven, spreken en gesprekken voeren. Ook kun je in dit deel oefenen met veelgemaakte taalfouten en werkwoordspelling. Elk deel bestaat uit drie fasen: - Fase 1 Opbouwopdrachten - Fase 2 Examenvoorbereiding - Fase 3 Oefenexamens In Fase 1 Opbouwopdrachten en Fase 2 Examenvoorbereiding werk je per vaardigheid aan taken met meerdere opdrachten. Elke taak is als volgt opgebouwd: - oriënteren Je bedenkt wat je over een onderwerp weet en je bepaalt wat je leerdoelen zijn. - oefenen Je maakt opdrachten waarmee je de vaardigheid inoefent. - controleren Je kijkt opdrachten na en je bepaalt of je al je leerdoelen hebt behaald. Als dit laatste niet zo is, bepaal je welke vervolgstappen je moet nemen. - eindopdracht Je gaat op basis van deze opdracht na of je een vaardigheid beheerst. De eindopdracht moet je zien als een zelftest. In overleg met de docent bepaal je na het maken van de eindopdracht of je verder kunt met een volgende taak.
Image of page 4
5 In Deel 2 Instellingsexamens vind je een aantal taalportfolio-opdrachten. Deze opdrachten werk je in het net uit voordat je ze in je taalportfolio opneemt. Taalportfolio-opdrachten herken je aan het volgende icoontje: Extra oefenen en antwoordmodel In Starttaal Compact Online vind je extra oefeningen en toetsen voor de taalvaardigheden taalverzorging, lezen en luisteren. Ook vind je hier aanvullend oefenmateriaal voor schrijfvaardigheid. Tot slot kun je online oefenen voor het centraal examen Nederlands. Hiervoor hebben we Examencoach Nederlands aan je account op Studiemeter toegevoegd. Voor het online oefenen, om fragmenten te bekijken die bij de opdrachten horen of om het antwoordmodel te downloaden van Studiemeter heb je een eigen inlogcode nodig. Vraag je docent om hulp als je geen eigen inlogcode hebt of niet weet waar je alles kunt vinden.
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes