Input varebeholdninger kan derefter holdes på et

This preview shows page 58 - 61 out of 94 pages.

Input varebeholdninger kan derefter holdes på et minimum. CAMM er nødvendig for at arbejde effektivt med JIT. JIT øger opgave afhængighed mellem leddene i produktionskæden Fleksibel fremstillings teknologi Teknologi der tillader produktion af mange forskellige slags komponenter for få eller slet ingen ekstra omkostninger på samme maskine. Hver maskine er i stand til at udføre en række forskellige operationer. Maskiner er i stand til at variere operationer, således at en bred vifte af forskellige komponenter kan fremstilles. 58
Heidi Risbøl Nielsen Kapitel 10 Organisationsforandring Forholdet mellem organisationsforandring, redesign og organisatorisk effektivitet. Organisationsforandring: Redesign er en fuldstændig forandring af virksomheden hvor man nærmest laver en ny virksomhed, hvorimod forandringen er at der bliver ændret i en eller flere afdelinger. Det spiller en stor rolle for hvor effektiv virksomheden er og hvor konkurrencedygtig den vil være i fremtiden. Grunden til at man ønsker at redesigne eller forandre er at virksomheden ikke kan følge med kundernes behov og derfor må det være nødvendigt at virksomheden bliver mere effektiv. En proces hvorigennem organisationer flytter sig fra en nuværende tilstand til anden ønsket tilstand for at øge organisationens effektivitet. Hvor finder forandringerne sted? Human Ressource Investering i uddannelse og træning Socialisering - så de lærer nye rutinrt Ændring af værdier og normer Belønningssystem - både på løn og karriere Sammensætning af topledelsen Funktioner Fokus på de områder, som giver mest værdi for pengene. Strukturx Kultur Teknologi Teknologi Anvendes til bedre udnyttelse af markedsmuligheder Tekniske muligheder er kernekompetance Organisation Struktur Kultur Kræfter for og modstand mod organisatorisk forandring Omverdenen omkring organisationen ændrer sig hele tiden, og hvis organisationen vil overleve må den tilpasse sig. Hvilke faktorer i omverdenen der kan ændres kan ses nedenfor 59
Heidi Risbøl Nielsen Konkurrencemæssige kræfter: organisation må foretage ændringer for at forsøge at matche eller overgå sine konkurrenter på mindst én af følgende dimensioner: Effektivitet Kvalitet Innovation Økonomiske, politiske og globale kræfter: Påvirker organisationers begrænsninger og muligheder for hvad de kan producere, hvordan de kan producere og hvor de kan producere. Tilpasning af organisationsstrukturen til - Udvidelse på udenlandske markeder - Tilpasning til nationale kulturer - Integration af virksomhedskultur på tværs af nationale kulturer - Ledelse af expatriates, inpatriates og transpatriates Demografiske og sociale kræfter : ændringer i sammensætningen af arbejdsstyrken og den stigende forskellighed af medarbejdere har præsenteret mange udfordringer for organisationer Øget behov for at håndtere forskellighed Etiske kræfter: regering, politiske og sociale krav om mere ansvarlighed i virksomhedernes adfærd Oprettelse af etik officer stilling

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture