Терминатор Цэвэрлэгч Саяхан дууссан програмуудын хэрэглэ� байсан нөөцүүдийг

Терминатор цэвэрлэгч саяхан

This preview shows page 14 - 17 out of 17 pages.

Терминатор-Цэвэрлэгч: Саяхан дууссан програмуудын хэрэглэж байсан нөөцүүдийг чөлөөлнө. Хэрэв өөр нэг програм дараа нь байгаа бол цэвэрлэгч нь эхлүүлэгчийг идэвхжүүлдэг.
Image of page 14
Хураах-Spooling (Spool): Хураах нь програмаас хамааралгүй ажлуудын оролт гаралтын фүнкц юм. Хэвлэгч гэх мэтийн хурд багатай төхөөрөмжид зориулсан гаралтын үр дүнгүүд нь эхлээд хураах файлд хадгалагддаг. Тэгээд програм дууссаны дараа ҮС(OS)-ийн үйлчлэгч програмаар файлаас гаралтын үр дүнгүүд хэвлэгч төхөөрөмжид хэвлэгдэнэ 53 . Үүний хийгддэг шалтгаан нь гэвэл оролт гэрэлтын нэгж нь удаан байх үед оролт -гаралтын процесийг шууд боловсруулах нь компьютерийн боловсруулалтын хурдыг багасгах болно 54 .
Image of page 15
Image of page 16
Бүлэглэсэн процедурууд: Ажил гүйцэтгэлийн чиглэлд жишээ нь нийтлэг боловсруулалт болох хэлний орчуулга нь дараах замаар хийгддэг. Бүлэг JCL-үүд салангид нэг газарт хамтдаа бүртгэгддэг ба эдгээр бүлэг бүртгэгдсэн JCL-үүд нь програм ажиллах үед дуудагддаг. Үүнийг хийснээрээ компьютер JCL-ийн алдаа гархаас сэргийлдэг. Энэхүү бүртгэгдсэн JCL-ийн иж бүрдлийг бүлгэлсэн процедур (шат дамжлага) гэдэг.
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 17 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors