Иргэний орон байрны халдашг й байдлыг � рчих гэмт хэргийн субъектив та� ямар ү

Иргэний орон байрны халдашг

This preview shows page 16 - 18 out of 44 pages.

191.Иргэний орон байрны халдашгй байдлыг зрчих гэмт хэргийн субъектив тал ямар үөхэлбэртэй байх вэ? a. Шууд санаатайb. Шууд бус санаатайc. Хайхрамжгй хандахүd. Хнгмсгр найдахөөө өөe. Гэм буруугийн хоёр хэлбэрээр 192.Хдлмрийн хамгаалал эрл ахуйн журам зрчих гэмт хэргийн брэлдэхний объект:ө өөүүөүүү 193.Зохиогчийн эрхийг зрчих гэмт хэргийн халдлагын зйлийг тодорхойл:өү 194. Бусдын эд х р нгийг булаах гэмт хэргийн субъект нь ө ө a. Албан тушаалтан b. Аж ахуй нэгж т ний иргэдийн мчийн итгэмжлэн хариуцсан этгээд үү ө c. Хэнч байж болно 195. Бусдын эд х р нгийг завших, рэгд лэх гэмт хэргийн субъектыг тодорхойл ө ө ү үү a. Албан тушаалтан 16
Image of page 16
b. Эд х р нгийг итгэмжлэн хариуцсан этгээд ө ө c. Хэнч байж болно 196.Дээрэмдэх болон хулгайлах гэмт хэргийн ялгаа: 197. Дээрмийн гэмт хэргийг дараах тохиолдолд т гсс нд тооцно ө ө a. Эд х р нгийг авсанаар ө ө b. Довтолсоноор c. Объектод халдсанаар
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 44 pages?

 • Fall '18
 • 20

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture