Međutim za fino podešavanje parametara toplinske obrade i postizanje optimalnih

Međutim za fino podešavanje parametara toplinske

This preview shows page 35 - 38 out of 225 pages.

Međutim, za fino podešavanje parametara toplinske obrade i postizanje optimalnih svojstava vrlo se često vrše pokusi.
Image of page 35
36 1.4.2 NAČINI HLAĐENJA AUSTENITA Hlađenje austenita, koje se prati TTT- dijagramima, može se obaviti na dva načina: 1. Diskontinuirano ili izotermi čki hlađenje se obavlja do određene temperature (iznad sobne) i zadržava na toj temperaturi do potpunog ili djelomičnog završetka pretvorbe austenita (npr. hlađenje aust e nitiziranog uzorka u solnoj kupki zagrijanoj na 500ºC). Pretvorba austenita odvija se pri jednoj konstantnoj temperaturi ( slika 1.34 lijevo). 2. Kontinuirano ili anizotermički hlađenje se obavlja kontinuirano s temperature austenitizacije do sobne temperature (npr. hlađenje austenitiziranog uzorka na mirujućem zraku sobne temperature). Pretvorba austenita odvija se u temperaturnom intervalu ( slika 1.34 desno). Slika 1.34. Krivulja hlađenja za izote rmičko (lijevo) i kontinuirano (desno) hlađenj e [4] 1.4.3 TTT –DIJAGRAMI ZA IZOTERMIČKO HLAĐENJE Konstrukcija ovih dijagrama vrši se na način da se uzorci - tanke pločice debljine 1 mm dotičnog čelika potpuno austenitiziraju te izotermički hlade dok se pretvorba ne izvrši djelomično ili potpuno. 1.4.3.1 TTT- dijagrami za eutektoidni čelik Konstrukcija izotermičkog dijagrama objasnit će se n a primjeru eutektoidnog čelika. Potrebno je pripremiti više uzoraka od istog čelika te ih potpuno austenitizirati na t A 770 C. Nakon austenitizacije svaki uzorak hladi se uranjanjem u npr. solnu kupku do završetka pretvorbe. Temperatura solne kupke za svaki je uzorak različita (manja od 723 C). Solne kupke moraju biti posebne kvalitete kako ne bi došlo do kemijske reakcije s ugrijanim metalom. Pretvorbom austenita dolazi do fizikalnih promjena (volumena, magnetskih svojstava...) koje se prate u funkciji vremena. Te pojave su posljedica pretvorba faza, pa su indirektni pokazatelj tijeka pretvorbe austenita.
Image of page 36
37 Slika 1.35. Konstrukcija TTT- dijagrama eutektoidnog čelika za izotermičko hlađenje [1] U primjeru na slici 1.35 promatraju se tri uzorka (1, 2 i 3). Austenitizirani uzorci uranjaju se u rastaljene solne kupke zagrijane na temperature izoterma: 700 C za uzorak 1, 600 C za uzorak 2 i 300 C za uzorak 3. Snimaju se pripadajuće krivulje 1, 2 i 3 pretvorba, tj. određuju se količinski udjeli pretvorbe austenita u funkciji vremena ( slika 1.35 gornji dijagram). U dijagramu je apscisa vrijeme u logaritamskom mjerilu (kao i u TTT-dijagramu), a ordinata postotak pretvorenog austenita. Ako se promotri krivulja za uzorak 1 u dijagramu "% pretvorenog austenita log ", može s e uočiti da pretvorba ne započinje odmah nego tek nakon vremena 1  i traje sve do vremena 1  . Kod uzorka 2 pretvorba započinje ranije, dok za uzorak 3 pretvorba kasni u odnosu na uzorak 2.
Image of page 37
Image of page 38

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes