Diadakan di Pusat Pengajian Tinggi hospital kerajaan kawasan tumpuan orang

Diadakan di pusat pengajian tinggi hospital kerajaan

This preview shows page 41 - 43 out of 84 pages.

- Diadakan di Pusat Pengajian Tinggi, hospital kerajaan, kawasan tumpuan orang ramai dan kawasan luar bandar/terpencil mengikut keperluan keselamatan. - Merupakan Balai/Pondok Polis yang disewa di premis persendirian sementara Balai Polis kekal dapat diwujudkan. 0.2 -0.6 hek (0.5-1.5 ek) 0.81.2 hek (2-3 ek) - Pejabat Pertanyaan - Bilik Maklumat/Bilik Mesyuarat - Kemudahan Keselamatan - Rumah Jentera - Tempat Letak Kereta - Tempat Letak Motosikal - Kemudahan Stor/ Penyimpanan Barang Kes - Kemudahan One Stop Centre- Kemudahan ICT dan CCTV - Pagar keselamatan Bit PolisDiperlukan di kawasan tumpuan orang ramai. Berdasar kadar dan tren jenayah sesuatu kawasan. Bergantung kepada keperluan- Keluasan seluas 300500 kaki persegi. - Sempadan lot dan anjakan bangunan perlu disediakan dengan penanaman landskap. - Sirkulasi/laluan keluar masuk yang mudah dan praktikal untuk menyediakan perkhidmatan yang cepat dan cekap. - Kemudahan ICT dan CCTV Sumber : Polis Diraja Malaysia, 2011 Nota :* Keluasan tapak minimum (Kawasan Kategori A)mengandaikan reka bentuk dan susunatur bangunan kemudahan polis dibina secara vertical/menegak untuk meminimumkan penggunaan ruang tanah dengan penyediaan kemudahan sokongan yang mencukupi, selesa, selamat dan efisien kepada pengguna.
Background image
32 GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEMUDAHAN MASYARAKAT5.4.Bomba Dan Penyelamat 5.4.1.Kategori Perkhidmatan bomba disediakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Fungsi dan peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berdasarkan peruntukan Akta Perkhidmatan Bomba 1998 (Akta 341). Penyediaan perkhidmatan bomba di peringkat negeri dan daerah disalurkan melalui 3 kategori Balai Bomba seperti Jadual 13.0. Jadual 13.0:Kategori Bomba dan Penyelamat Kategori Kriteria i.Balai Bomba Kategori A - Disediakan di bandar utama, ibu negeri, pusat perindustrian utama, perindustrian berisiko tinggi, pusat perdagangan utama dan pusat strategik kerajaan. - Kemudahan ini perlu disediakan kepada tadahan penduduk seramai 100,000 orang. ii.Balai Bomba Kategori B - Disediakan di kawasan pinggiran bandar utama/ibu negeri, kawasan pelabuhan, lapangan terbang utama serta sempadan utama negeri. - Jumlah minimum tadahan penduduk adalah seramai 50,000 hingga 100,000 orang. iii.Balai Bomba Kategori C - Perlu disediakan di kawasan luar bandar, Bandar Diraja, pulau, pergunungan peranginan, pekan dan daerah pentadbiran baru. - Keperluan kemudahan ini perlu disediakan mengikut tadahan penduduk seramai 50,000 orang. Sumber: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 2008 5.4.2.Garis Panduan Umum i.Perancangan Tapak dan Reka Bentuk Perancangan tapak kemudahan bomba hendaklah berdasarkan kepada fungsi dan hierarki perbandaran dan heirarki kemudahan ini seperti berikut: a.Balai bomba 2 bay(balai 2 petak dengan 2 keluaran jentera atau lebih); dan b.Balai bomba 3 bay( balai 3 petak dengan 6 keluaran jentera atau lebih).
Background image
Image of page 43

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture