Printer er en enhed der kan tilsluttes en computer

This preview shows page 9 - 11 out of 12 pages.

-Printer, er en enhed der kan tilsluttes en computer med det formål at udskrivedokumenter-Wireless router, er en router hvor man kan tilkoble en enhed uden at bruge et kabel- en kombination af en router og acces point.-Mobile/smartphone, er en mobiltelefon, med et mobilt styresystem. Denkombinerer typisk egenskaberne fra en mobiltelefon til en bærbar computer.-Laptop, er en bærbar computer, hvilket vil sige at den er trådløs og ikke behøver atvære tilkoblet kabler.Hvordan kan virksomheden sikre sine data mod udefra kommende trusler?Derfindes mange trusler mod it-sikkerheden, som de skal være opmærksomme på. De kanfx bruge en firewall, der kontrollere datatrafikken og beskytter LAN netværket fra detubeskyttede internet. De kan også bruge et antivirussoftware, der forebygger vira ogmalware inficere it-systemer. De fleste antivirusprogrammer har en realtimebeskyttelse mod vira og en scanner som bruges til at afslører og fjerne vira som erkommet ind i computeren, Vira kommer oftest igennem e-mails.-Vira,lægger sig i computeren uden brugerens viden og kan uden brugeren opdagedet overføre kopier af sig til andre.-ORM,er et skadeligt program som har til formål at ramme så mange computeresom muligt. ORM flytter sig i netværket fra computer til computer uden at skulleaktiveres som virussen skal,-Trojansk hest, er også et ondsindet software, som udgiver sig for at være etgavnligt program. De kan blandt andet forsøge at stjæle adgangskoder.-Keylogger, er en software, som registrerer alt hvad der indtastes på tastaturet.Både fortrolige oplysninger og adgangskoder som kan udnyttes.Det de også skal huske udover firewall og antivirusprogrammer, er at have enbackup af al deres data, så det ikke går tabt i tilfælde af nedbrud som også er entrussel. Derudover skal de også være opmærksom på at beskytte deres fysiskenetværk mod it-trusler som tyveri, hærværk, brand og strømsvigt. Ved tyveri kande beskytte dem ved at have et alarmsystem, og bevægelsescensor ved døre ogvinduer. Ved hærværk kan de have overvågningskamera op og skilte med dette.Mod brand kan de have brandalarmer og brandslukkere. Ved strømsvigt, vil væreen god ide altid at have et backupsystem.
Grundforløbsprojekt EUX-kontorUge 18Louise N. Petersen.10Hvad menes med begrebet datadisciplin og hvorfor har alle virksomheder fokuspå netop datadisciplin? Kom ind på konsekvenserne (kom gerne med eksempler)ved manglende datadisciplin.Med datadisciplin menes der at man skal have enrespekt for de regler der gælder når man arbejder med data, man skal vide hvordan manhåndter dataene, og have et ansvar for der ikke sker fejl eller misbrug af den her data.Begrebet datadisciplin betyder at man arbejder med følsomme data, og der skal derforvære nogen regler for hvordan den data håndteres. Så der ikke sker misbrug og der ikkeopstår fejl i dataene. Man skal som virksomhed være opmærksom på at overholdepersondataforordning også kaldes databeskyttelsesforordningen eller forkortet tilGDPR

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture