Eks kan f adgang til de samme drev og systemer som

This preview shows page 31 - 33 out of 49 pages.

Det eneste det kræver er at man har det rette hardware og software, så man f.eks kan få adgang til de samme drev og systemer, som man har på selve arbejdspladsen. Der kan man benytte det man kalder for en VPN forbindelse, som er en sikker forbindelse, der giver dig denne til arbejdspladsens IT system. Så man kan løse alle typer opgaver såsom f.eks administration, adgang til billeder og dokumenter og hente data og informationer, som man skal bruge til at løse sine arbejdsopgaver. I en virksomhed afholdes der ofte møder, hvor der skal kommunikeres information eller løses udfordringer, der kan man f.eks via video konferencer eller skype som medarbejder deltage uden at være fysisk tilstede. Det gør at virksomheden har nemmere ved at samle sine medarbejdere og derved spare tid og transport, så virksomheden er mere fleksibel og effektiv. Fordele ved distance arbejde: Øget fleksibilitet i forhold til medarbejderens tid. Kræver ikke at man er fysisk tilstede. Kræver kun den rette software og hardware. Øget motivation for medarbejderen, da man opnår en større frihed. Spare tid og penge på transport. Mulighed for større koncentration, da du ikke er omgivet af forstyrrelser og støj. Mere produktiv, som kan give en større indtjening for virksomheden. Ulemper ved distance arbejde: Sværere at få hjælp og kommunikere med sine chefer og kollegaer. Kræver god selv-motivation og disciplin. Mangler på sociale behov og kollegaer. Manglende viden, hvad er sker i virksomheden. IT problemer kan gøre du ikke kan arbejde. Ekstra lange arbejdstider, hvis man ikke stopper når arbejdstiden er ovre.
Sværere for dine chefer og kollegaer at se hvad med har lavet af arbejde. I samfundet giver distance arbejde større muligheder for at få job uanset geografisk placering, mere tid til medarbejderen, både til at arbejde, men også fritid grundet man ikke har transports tider for at kunne arbejde, som kan skabe en større arbejdsglæde og mindre stress for medarbejderen. I disse tider er globaliseringen stigende og udvikling af IT og soft og hardware løsninger, har gjort det muligt at arbejde i andre lande, uden at skulle være fysisk tilstede eller flytte til et andet land, det gør at der er større muligheder og et større arbejdsmarked at tilgå for befolkningen. Hvilken ledelsesstil vil du anbefale i virksomheden og hvorfor? Kom i den forbindelse ind på ledertyper, menneskesyn, motivation og trivsel samt om der kan være forskellige ledelsesstile i forskellige afdelinger i samme virksomhed f.eks. én ledelsesstil i salgsafdelingen og en anden ledelsesstil i økonomiafdelingen. Med udgangspunkt i lederens adfærd opdelte socialpsykologen Kurt Lewin ledere i tre hovedtyper: Den autoritære leder (Anvender sin position og magt til at få beslutninger gennemført) Den demokratiske leder (Inddrager medarbejderne i beslutningerne) Laissez-faire lederen ( Laissez-faire betyder at lade stå til, og lederen tager derfor ingen beslutninger) Af de ovennævnte 3 ledelsestyper er det den autoritære, som primært blev benyttet i Kildevandsfirmaet, da rammerne for virksomheden var fastlagt i den daglige drift. Men

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture