Svakako treba izbjeći nos TTT dijagrama na 550 C kod nelegiranog eutektoid nog

Svakako treba izbjeći nos ttt dijagrama na 550 c kod

This preview shows page 68 - 70 out of 225 pages.

Svakako treba izbjeći nos TTT dijagrama ( na 550 C kod nelegiranog eutektoid nog čelika). Krivulja hlađenja mora proći lijevo od linije početka pretvorbe „p - p“ u TTT - dijagramu. Kada se prođe ova kritična točka („nos“ TTT -dijagrama), može se i sporije hladiti da se umanje ili izbjegnu štetne posljedice kaljenja (pucanje, zaostala naprezanja). Rezultati kaljenja ovise: o vrsti čelika, tj. o svojstvu prokaljivosti ; o temperaturi austenitizacije t A ; o brzini hlađenja. Dakle, za jedan te isti čelik i istu veličinu i oblik izratka, utjecajna je samo brzina hlađenja v hl i odabrana temperatura austenitizacije t A . Utjecaj brzine hlađenja Ako je brzina hlađenja veća od kritične (v hl v kr ), dobije se samo martenzit M uz nešto ostatnog austenita A o , ako je M f temperatura ispod temperature rashladnog sredstva (najčešće sob ne temperature). Brzina hlađenja regulira se izborom rashladnog sredstva za kaljenje. Prema dijagramu na Slika 1.45 brzina hlađenja može se izračunati pomoću izraza: ? ?𝑟 𝑔 ? 𝐴 − ? 𝑖 𝜏 𝑖 ?𝑖?
Image of page 68
69 Za praktičnu primjenu može se uzeti: ? ?𝑟 𝑔 > 150℃/? gašenje treba obaviti u vodi 150℃/? > ? ?𝑟 𝑔 > 5℃/? gašenje treba obaviti u ulju ili toploj kupki ? ?𝑟 𝑔 < 5℃/? gašenje treba obaviti na zraku ili u inertnom plinu . Navedeni podatci odnose se na gašenje tankih pločica. Pri izboru rashladnog sredstva treba voditi računa i o dimenziji predmeta koji se želi zakaliti. Treba osigurati kritičnu brzinu hlađenja i u jezgri predmeta, što nije lako osigurati u praksi. Ponekad nije nužno osigurati kritič nu brzinu hlađenja po cijelom presjeku. Izbor pravilne temperature kaljenja To je zapravo temperatura potpune austenitizacije t A za podeutektoidne ili djelomične austenitizacije za nadeutektoidne čelike s koje se čelik naglo hladi. Ako se radi praktično o nelegiranim čelicima, područje pravilne temperature austenitizacije t A može se prikazati u Fe-Fe 3 C dijagramu na slici 2.2 : Slika 2.2. Izbor pravilne temperature kaljenja [4] Prethodno je rečeno da se podeutektoidni čeli ci ne austenitiziraju između A 1 i A 3 temperature, zbog pojave mekog ferita u strukturi nakon kaljenja, pa prosječna tvrdoća smjese ferita i martenzita ne bi bila na ročita. Nadeutektoidn i čelici austenitiziraju se iznad A 1 temperature čime se dobije austenit s nešto više od 0,8 %C i sekundarni cementit (čija je tvrdoća veća od tvrdoće martenzita). Nastoji se da se ljuske Fe 3 C″ usitne i fino rasprše prije kaljenja prethodnom obradom žarenja ili gnječenja. Zagrijavanje nadeutektoidnih čelika iznad A cm temperature ne vrši se jer bi nastali martenzit bio bogatiji ugljikom (veće krtosti) , a bila bi i već a količin a mekog zaostalog austenita zbog spuštanja M f temperature. Takvim zagrijavanjem dobilo bi se i grubo zrno uz nepotreban utrošak energije.
Image of page 69
Image of page 70

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors