Bejdssteder men konstaterer samtidig flere

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 27 - 32 out of 224 pages.

bejdssteder, men konstaterer samtidig flere overtrædel- Få alvorlige reaktioner 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 Intet at bemærke Afgørelse om virksom- hedens egenindsats eller vejledning Overtrædelse af krav om sikkerhed og sundhed Andel besøg fordelt efter reaktionsform, pct., 2013
Image of page 27
28 ser. Det tyder på, at svenskerne er bedre til at udvælge virksomheder med størst risiko for dårligt arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kan være med til at forebygge arbejds- skader, fordi nogle virksomheder vil opleve ”truslen” om besøg fra Arbejdstilsynet som motiverende i forhold til at overholde lovgivningen. Den største moti- vation er forebyg- gelse og trivsel Hovedparten af virksomhederne angiver imidlertid, at de er motiveret af medarbejdernes trivsel og engagement samt forebyggelse af sygefravær. Fire ud af ti adspurgte virksomheder svarer, at besøg fra Arbejdstilsynet motive- rer dem til at arbejde med arbejdsmiljø, jf. figur 24. Figur 24 KILDE: Rambøll (2014) for DA. Forebyggelse og trivsel vejer tungest 0 20 40 60 80 100 Medarbejderes trivsel Forebyggelse af sygefravær m.v. Regler og krav Omsætning og vækst Besøg fra Arbejdstilsynet Bøder, afgifter m.v. Krav fra fagbevægelse Andel virksomheder, der i meget høj eller høj grad er motiveret af følgende i arbejdet med arbejdsmiljø, pct., 2014
Image of page 28
1. Arbejde, sundhed og livsstil 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Bedre helbred – alligevel flere offentligt forsørgede 32 1.3 Negative helbredskonsekvenser af at stå uden arbejde 55
Image of page 29
Image of page 30
31 1.1 Sammenfatning Dansk helbred i fremgang … Danskernes helbred og livsstil er i fremgang. Danskerne lever længere, de vurderer selv, at helbredet er bedre, og danskernes livsstil er også blevet mere sund. Færre ryger, alkoholforbruget falder, og flere motionerer. Overvægt er dog et voksende problem, ligesom det er i stort set alle andre vestlige lande. … men flere på helbredsbetinget forsørgelse Til trods for at danskernes helbred bliver bedre, er antal- let af forsørgede på grund af dårligt helbred steget. Siden 1985 er der kommet 100.000 flere i helbredsbetinget for- sørgelse, når der tages højde for aldersforskydninger i befolkningen. De offentlige finan- ser forværret med 17 mia. kr. årligt Sammenlignet med 1985 koster de flere helbredsbetinget offentligt forsørgede Danmark yderligere 17 mia. kr. hvert år. Internationalt set klarer den danske befolkning sig kun middelmådigt på helbredet. I lande som Norge og Sveri- ge lever befolkningen længere og har en sundere livsstil. Trods fremgangen i Danmark er der stadig et stykke vej til den internationale top i levetid. Livsstil og arbejdskapacitet har stor betydning for delta- gelse på arbejdsmarkedet. Den enkelte har således et stort ansvar for at kunne deltage på arbejdsmarkedet, og der- med opnå de positive økonomiske og helbredsmæssige effekter af at være en del af arbejdslivet. Positive helbreds- effekter af at være i job Beskæftigede har typisk bedre helbred end personer uden job. Flere forskningsundersøgelser viser, at det er forbundet med en mærkbar helbredsgevinst at være i job. Eksempelvis stiger besøg hos psykiater og psykolog efter overgang til ledighed. For personer, der hænger fast i ydelsessystemet i flere år, bliver antallet af lægebesøg mere end fordoblet.
Image of page 31
Image of page 32

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors