\u1ee9c c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9 ng khoa h \u1ecdc v\u00e0 v\u0103n h\u00f3a khen th\u01b0\u1edfng cho c\u00e1c sinh vi\u00ean xu\u1ea5 t s\u1eafc

Ức các hoạt độ ng khoa h ọc và văn hóa

This preview shows page 43 - 45 out of 119 pages.

ức các hoạt độ ng khoa h ọc và văn hóa khen thưởng cho các sinh viên xuấ t s ắc, các họ c v ti ến sĩ hay các họ c gi c a Vi t Nam hàng năm Thăm Văn Miế u xong quay v Ph C để u ống cà phê trứ ng After visiting the temple of literature let’s go back to the old quarter to enjoy egg coffee - an unique coffee you shouldn’t miss - at Giang café Sau khi thăm Văn Miế u xong hãy quay lạ i ph C để thưở ng th ức cà phê trứ ng m t lo ại cà phê độ c nh ất vô nhị mà bạn không nên bỏ l t ại Cà phê Giả ng No# 39 Nguyen Huu Huan street ,about 5 minutes walking from Hoan Kiem lake S 39 Nguyen Huu Huan ch kho ảng 5 phút đi bộ t H Hoàn Kiế m thôi nhé The strong taste of coffee, rich taste of the egg yolk and the sweet taste of condensed milk will surprise Hương vị m nh m c ủa cà phê và vị béo củ a tr ng cùng vớ i v ng t c a s ữa đặ c s làm bạ n ng ạc nhiên đấ y Cu i c ủa ngày 1 At the end of the first day, spend your time enjoying authentic Hanoi Cuisine in the Old Quarter Cu ối ngày đầu tiên, hãy dành thờ i gian thưở ng th c m th ực Hà Nội chính hiệ u Ph C There are many local foods for you to try such as: spring roll, Crab Rolls, Rolled Cake or fried rice r t nhi u món ngon cho bạ n th như: nem cuố n, nem cua b ể, bánh cuố n hay cơm rang
Image of page 43
ANH NG SÁNG TẠO VÀ THỰ C TI N IDEA ZONE 2017 5 Facebook: IDEA ZONE Ti ế ng A nh sáng tạo và thự c ti n At night, have a drink at street beer corner with locals. It will be fun Ban t i, u ng bia t ại góc Bia hơi với người dân địa phương nhé, sẽ r ất là vui đó You know, bia hoi corner is a must-see nightlife spot for any first-time visitor to Hanoi Góc bia hơi là điểm chơi đêm cần ghé qua cho b t c du khách nào lần đầu tiên tớ i Hà Nộ i The second day: Ngày thứ hai On the second day, get up early in the morning to visit Ho Chi Minh mausoleum Vào ngày thứ hai, th c d y s m để đi thăm Lăng Bác nhé Ho Chi Minh Mausoleum is an important historical attraction of Hanoi known for honoring the national hero: President Ho Chi Minh Lăng Bác là một điể m tham quan l ch s quan tr ng c ủa Hà Nộ i là nơi tôn vinh anh hung dân tộ c: Ch t ch H Chí Minh Remember that: The mausoleum is closed on Monday and Friday Nh là: Lăng Bác đóng của vào ngày thứ hai và thứ sáu nhé it takes you about 2 or 3 hours to visit Ho Chi Minh mausoleum, Ho Chi Minh museum, one pillar pagoda and Ho Chi Minh s stilt house Cũng mấ t kho ảng 2 đế n 3 ti ếng để tham quan Lăng Bác b ảo tà ng H Chí Minh, C hùa mộ t c ột và nhà sàn bác Hồ đấ y Nói về chùa Trấ n Qu c After visiting Ho Chi minh mausoleum you can walk to Tran Quoc pagoda that is Located on a small peninsula of West Lake - the largest lake in Hanoi about 10 minutes walking from HCM mausoleum Sau khi tham quan Lăng Bác b ạn có thể đi bộ đến chùa Trấ n Qu c t a l ạc trên m ột bán đả o nh H Tây h r ng nh ất Hà Nộ i cách 10 phút đi bộ t Lăng Bác thôi This pagoda is one of the most ancient pagodas in Hanoi with its history of more than 1,500 years.
Image of page 44
Image of page 45

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 119 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture