I can say that available resources is appropriate for my target year level

I can say that available resources is appropriate for

This preview shows page 22 - 27 out of 44 pages.

learning inside the classroom. I can say that available resources is appropriate for my target year level which is the Grade 10. Aside from power point presentation and visual aid I can also make flash cards, cut outs letter, and as
Image of page 22
much as possible learning resources that are made from indigenous or recyclable materials. I used graphic organizer to present the learning resources relevant to the topic chosen. Learning Resources on a Specific Content Area Reflection : As i had been observed, to enhance my knowledge, I will Mga suliraning pangkapaligiran sa Asya Available Pictures of different cause of Deterioration of environment May be purchased Asian maps May be Purchased Effect of Deterioration of environment Available Video clip
Image of page 23
search more information about what I am going to teach and master it so that my students can feel that I myself is a reliable source of information. To knows more about students I will make it point to communicate with each of them as much as possible so that I will be able to determine the technology or tools that I am going to use to help them learn. With the use of appropriate tools or technology I will use to deliver the content of the lesson. I can easily choose the best method or techniques that will suit their interest and needs and help them learn beyond that they already know.
Image of page 24
Activity 5 Classroom Hands-out Date of observation: November 7 2019 School: Pinagtong ulan Integrated National High School.
Image of page 25
Subject: Araling Panlipunan Grade/year level: Grade 10. My target: At the end of this activity I will gain competence in preparing instructional materials(handsout) that appropriate to the learning content. MIGRASYON : Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pa maging ito man ay pansamantala o permanente. URI NG MIGRASYON MIGRASYONG PANLOOB -ay ang paglipat ng isang tao o pamilya mula isang sa bayan,lalawigan, rehiyon O patungo sa ibang bahagi ng bansa. MIGRASYONG PANLABAS ay ang pagpunta ng isang pamilya sa ibang bansa upang doon manirahan Karaniwang dahilan ng pag-alis o paglipat: 1. hanapbuhay na makapagbibigay ngmalaking kita na inaasahang maghahatid ng masaganang pamumuhay; 2. paghahanap ng ligtas na tirahan 3. panghihikayat ng mga kapamilya o kamag anak na matagal nang naninirahan sa ibang bansa 4. pag-aaral o pagkuha ng mga teknikal na kaalaman partikular sa mga bansang industriyalisado. Flow - Tumutukoy sa dami o bilang ng mganandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon . Madalas ditong gamitin ang salitang inflow,enties or immigration. Kasama rin dito ang bilang ng tao na umaalis o lumalabas ng bansa na madalas tukuyin na bilang emigration,departures o outflows. Net migration - ang tawag kapag binabawas ang bilang ng umalis sa bilang ng pumasok.
Image of page 26
Image of page 27

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 44 pages?

 • Winter '09
 • Diado
 • Pinagtong ulan Integrated National High School

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture