Tr ? n c ả nh th ?bút lê t ần buông rơi l?

This preview shows page 268 - 273 out of 299 pages.

chút tình riêng. Tr n C nh th bút." Lê T ần buông rơi lá thư. Tiế ng ngh ẹn ngào năm y c a Chiêu Thánh tr nên rõ ràng hơn bao giờ h ế t. V y mà chàng l ại nghĩ nàng rơi lệ vì quá đỗ i vui m ng. Ánh m t Lê T ần rơi trên một phong thư khác. Phong thư trống trơn, không đề tên ngườ i nh n, cũng chẳ ng có d u niêm phong. Chàng rút ra hai lá thư. Một, đượ c vi ết vào đêm cuối thu nơi quan ả i. "Lê Tông, Ng c Khuê" Lá thư nhau nhúm, bố n con ch nhòe m c. Trái tim Lê T ần như vỡ v ụn. Khi đọc thư, Chiêu Thánh c a chàng h ẳn đã khóc rấ t nhi u. Lá thư còn lạ i do chính tay Chiêu Thánh vi ế t. “Lê Tầ n, ta nh ững tưởng trái tìm mình đã chế t, nhưng hóa ra không phải, nó vì chàng mà đậ p tr l i. Lê T n, ta yêu chàng. Chàng h i t ại sao ư? Chính ta còn ch ng rõ. Có l mưa dầm lâu cũng thấm đấ t chăng?
Image of page 268
269 Lê T n, trái tim ta nh bé l m, ch ng ch a n i hai người đâu. Cho nên từ nay tr đi nó sẽ ch có mình chàng. Lê T n, có th C nh là tu i thanh xuân c a ta, nhưng chàng... chàng là cả cu ộc đời ta đó.”
Image of page 269
270 Nhân duyên như gió nướ c mây tr i Gió đùa mặ t h ồ, mây tan nhòa trong đáy nướ c D u s p c ạn, đố m l ửa trên đĩa đèn chỉ đủ s c h t lên m t d i sáng m ng manh, quá y ế u ớt để xua đi bóng t ối đang bao bọ c l y hình dáng m t m ỏi, cô độ c c ủa Thượ ng hoàng. - Anh g i em? - An Tư thấ p gi ng. Thượ ng hoàng ng ng lên, r i kh th ra m ột hơi l nh bu t: - Đỗ Kh ắc Chung đàm phán bên trạ i Nguyên v a báo tin v ề. Thoát Hoan không đồ ng ý t ạm hòa, nhưng h n s thư quân ba ngày nế u chúng ta giao m t ngườ i.
Image of page 270
271 Trái tim An Tư bỗng đậ p lo ạn. Bàn tay dướ i g u áo h t nhiên n m ch t m nh ng c n a v ầng trăng. Âm thanh th t ra nghèn ngh ẹn nơi cuố ng h ng: - Là ai ? Thượng hoàng cúi đầ u, gi ọng ngài khàn đặ c: - Là em. Mưa phùn tháng ba rả i xu ng bãi b i sông V Hoàng m t t ng cát m. Mái chèo nh khua con nướ c đụ c ng ầu, đỏ n ng phù sa. Quân Nguyên còn chưa vươn bàn tay tanh máu đế n ph Thiên Trườ ng 7 , nhưng mùi chiến tranh đã quyện đầ y không gian, trì n ặng lòng ngườ i trong n i b t an, s hãi. An Tư đứng chơi vơi bên mạ n thuy n, m nh ng c l nh ng t ch c vu t kh i nh ng ngón tay tr ng b ệch đang run r ẩy vươn ra ngoài mép nướ c. Âm thanh nh thoát kh ỏi cánh môi, nương theo tiế ng gió d t v mi n quá kh xa xăm. 7 Ph Thiên Trường: kinh đô thứ hai c a tri u Tr ần, nơi ở c ủa Thượ ng hoàng sau khi thoái v
Image of page 271
272 - Nguyên... N ếu năm ấy An Tư ở l i ph Thiên Trườ ng ch cho qua cơn giông bão, nếu năm ấ y thuy n nh không l t nhào gi ữa con nướ c xi ế t c a V Hoàng, và n ếu năm ấ y nàng không g p Nguyên, thì có l hôm nay k đem thân đi đề n n nước đã chẳng vương tơ lòng. Nguyên đã giành lạ i m ng s ng c ủa An Tư từ tay hà bá. M ột ngày đêm tránh bão, bốn ngày đườ ng v Thăng Long. Nhân duyên như gió nướ c, mây tr i, kh v n trong kho nh kh c mà in sâu vào tâm kh m.
Image of page 272
Image of page 273

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors