Використання мирового

This preview shows page 41 - 44 out of 78 pages.

використовується для цілей синхронізації. Використання мирового скоординованого часу. Серед хронізуючих джерел найбільш універсальним й точним є мировий скоординований час TC. Для його трансляції використовуються супутникові системи LORAN-C та глобальна система позиціонування (об’єкта) GPS. Традиційні системи прийому UTC є зрівнювано дорогі та використовуються в основному у центрах супутникового зв’язку. Однак у зв’язку з широким розвитком мережі GPS первинним еталонним джерелом PRC була розроблена альтернатива – технологія локальних первинних еталонів LPR, основана на використанні UTC для підстроювання частоти. Багато телефонних компаній використовують цю технологію у місцях розгортання GPS для створювання альтернативи таймерами класу TNC на транзитних вузлах мережі SDH. На таких вузлах в якості таймерів TNC встановлюють поліпшені рубідні часи. У комбінації з технологією LPR використання синхронізації від UTC дозволяє отримувати локальні первинні еталони, істотно перекриваючи вимоги по точності 1 х 10 -11 , встановлені рекомендаціями ITU-T та ETSI для первинних еталонних таймерів. Створювання системи розподілених первинних еталонних хроніруючих джерел дозволяє не тільки збільшити надійність тактової синхронізації мереж SDH, але й усуває можливості порушення тактової синхронізації при виконанні захисного переключення у ячейної або кільцевої мережі SDH. Приклад синхронізації кільцевої мережі SDH. Основним вимогам при будуванні мережі синхронізації є наявність основних і резервних шляхів передачі сигналів тактової синхронізації. Однак у тому, й у іншому випадку повинні строго дотримуватися топологія ієрархічного дерева й відсутні
Image of page 41
47 замкнуті петлі синхронізації. Ще однією вимогою є наявність альтернативних хроніруючих джерел. У ідеальному випадку альтернативні джерела повинні бути проранжировано з відповідністю з їх пріоритетами й статусом. На схемі (рисунок 4.2) тактової синхронізації кільцевої мережі SDH ліва частина відповідає функціонуванню справної мережі, а права – збою тактової синхронізації в мережі, визваний розривом ЛТ між вузлами В й С мережі. Рисунок 4.2 – Схема тактової синхронізації кільцевої мережі SDH У схемі використовується ієрархічний метод примусової тактової синхронізації. Тут вузол А є ведучим, або майстер-вузлом, і на нього подається сигнал тактової синхронізації від зовнішнього PRC. Від цього вузла основна синхронізація розподіляється у напрямку проти часової стрілки тобто до вузлів В, С та D. Синхронізація по резервній гілці розподіляється по часовій стрілці , тобто до вузлів D, С та В. Начальне розподілення хроніруючих джерел по вузлам мережі, яке, на думку декількох спеціалістів, називається планом синхронізації, приведено в таблиці Таблиця 4.2 – План синхронізації
Image of page 42
48 Вузол мережі Джерело першого пріоритету Джерело другого пріоритету А Зовнішній PRC, 2048 кГц Не передбачений В Лінійний сигнал STM-N від вузла А Лінійний сигнал STM-N від вузла С С Лінійний сигнал STM-N від вузла В Лінійний сигнал STM-N від вузла D D Лінійний сигнал STM-N від вузла С Лінійний сигнал STM-N від вузла А
Image of page 43
Image of page 44

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 78 pages?

 • Spring '17
 • Moldir Daribay

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors