Konačno zagrijavanje iznad A cm temperature povećalo bi austenitno zrno zbog

Konačno zagrijavanje iznad a cm temperature

This preview shows page 29 - 32 out of 225 pages.

Konačno, zagrijavanje iznad A cm temperature povećalo bi austenitno zrno (zbog koagulacije na višim temperaturama) pa bi se nakon gašenja dobilo grubo martenzitno zrno (uz povećani udio zaostalo g austenita). Prosječna tvrdoća nakon takva kaljenja bila bi manja nego u slučaju kaljenja s temperature djelomične austenitizacije.
Image of page 29
30 Zbog navedenih razloga u pravilu se austenitizacija nadeutektoidnih čelika vrši na temperaturi dvofaznog područja ´+Fe 3 C˝ između A 1 i A cm , tj.: t A = A 1 + (50 ÷ 70) [°C] . 1.3.1.3.3 Ukratko o kaljenju ugljičnih čelika Postupak kaljenja čelika može se podijeliti u dvije faze: 1. Zagrijavanje na pravilnu temperaturu austenitizacije te progrijavanje (zadržavanje na temperaturi austenitizacij e dok se ne izjednače temperature površine i jezgre te dok se struktura ne homogenizira, tj. izjednači koncentracija ugljika u svim dijelovima volumena austenita) - slika 1.27 : - za podeutektoidne čelike: t A = A 3 + (30 ÷ 70) [°C] - za nadeutektoidne čelike: t A = A 1 + (50 ÷ 70) [°C] . Slika 1.27. Područje optimalnih temperatura austenitizacije za kaljenje ugljičnih čelika [4] 2. Gašenje u vod i (hlađenje nadkritičnom brzinom) Fazni sastav ugljičnog čelika zakaljenog u vodi sobne temperature 20 C (ovisi samo o sadržaju ugljika; vidi Uptonov dijagram na slici 1.22 ): - podeutekt oidni čelici s C< 0,4 %: kubni martenzit ( M K ); - podeutektoidni čelici s 0,4 %<C< 0,6 %: tetragonalni martenzit ( M T ); - podeutektoidni čelici s 0,6 %<C< 0,8 %: tetragonalni martenzit ( M T ) + zaostali austenit ( z ); - nadeutektoidni čelici s > 0,8 %C: tetragonalni martenzit ( M T ) + zaostali austenit ( z ) + željezni karbid ( Fe 3 ).
Image of page 30
31 1.3.1.3.4 Utjecaj sadržaja ugljika C na tvrdoću zakaljenog čelika Tvrdoća martenzita ovisna je samo o sadržaju ugljika, odnosno o količini rastvorenog ugljika u austenitu iz kojeg je martenzit nastao! Tvrdoća je povezana s izvitoperenjem rešetke martenzita (stupanj tetragonalnosti). Što je rešetka bogatija ugljikom, veće je izvitoperenje , a time i tvrdoća nastalog martenzita. Međutim, čelici s više od 0,8 % mogu nakon kaljenja iskazivati manj u tvrdoću ako nije izvršeno duboko hlađenje (direktn im kaljenjem u pothlađenom rashladnom sredstvu ili naknadn im dubokim pothlađivanjem nakon kaljenja u rashladnom sredstvu sobne temperature). Naime, u praksi se najčešće primjenjuju rashladna sredstva sob ne temperature, čime se ne dostiže M f temperatura završetka pretvorbe, pa dio austenita ostane nepretvoren. Nepretvoreni austenit znatno je mekša faza od martenzita. Iako u samom martenzitu ima dosta rastvorenog ugljika (zbog čega ima veliku tvrdoću), prosječna tvrdoća smjese sa zaostalim mekim austenitom je manja (u odnosu na slučaj dubokog hlađenja). Nadalje, ako se nadeutektoidni čelik potpuno austenitizira (zagrijavanjem iznad A cm temperature) te nakon progrijavanja, tj.
Image of page 31
Image of page 32

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors