Pri određenoj temperaturi u dvofaznom području grafit austenit ravnotežna

Pri određenoj temperaturi u dvofaznom području

This preview shows page 204 - 205 out of 225 pages.

Pri određenoj temperaturi u dvofaznom području grafit + austenit ravnotežna koncentracija ugljika u austenitu ovisi o sadržaju legirnih elemenata. Kada temperatura odljevka dosegne gornju kritičnu temperaturu GK ( slika 6. ), austenit ima mogućnost modifikacije u ferit oko grafitnih kuglica. Kako je ferit faza koja sadrži vrlo malo ugljika (~0,02 %), neophodno je da nukleacija ferita započne uz grafitne kuglice kako b i odbačeni ugljik imao kamo otići. Error! Reference source not found. ilustrira nukleaciju i rast ferita oko grafita stvarajući uobičajene strukture nalik oku (vrlo česta pojava kod lijevanog željeza). Hoće li do opisane pojave do ći , ovisi o brzini hlađenja, broju grafitnih kuglica i gornjoj kritičnoj temperaturi GK. Stvarna temperatura GK jako ovisi o sadržaju legirnih elemenata. Najčešće se tehnolozi u ljevaonicama koriste procesnim varijablama za kontrolu relativne količine ferita i perlita u ljevačkoj strukturi. Ako je namjera proizvesti feritični nodularni lijev, bilo bi poželjno da temperatura GK bude što viša , što se postiže minimalizacijom legirnih elemenata osim silicija i smanjenjem brzine hlađenja. Nabroj e ni faktori povećavaju mogućnost nukleacije i rast ferita difuzijom ugljika kroz ferit prema kuglicama grafita. Ako se nastoji dobiti perlitna matrica, postupak je suprotan: niska GK temperatura, velika brzina hlađenja i dostatna količina legirnih elemenata (osim Si). Tehnolog u ljevaonici balansira nabroje ne varijable s ciljem dobivanja željene strukture. 6.1.8 Dobivanje matrice različite od ferita ili perlita – toplinska obrada Poznato je da se struktura matrice lijevanog željeza može mijenjati toplinskom obradom čime se mogu d obiti strukture matrice različite od ferita ili perlita. Od početka primjene nodularnog lijeva tehnolozi primjenjuju iste postupke toplinske obrade kao i kod čelika kako bi ostvarili iste pogodnosti. Poboljšavanje (kaljenje + visoko popuštanje) i indukcijs ko kaljenje samo su dvije od toplinskih obrada koje se obično koriste kod čelika, a također se primjenjuju i kod nodularnog lijeva. Oba postupka uključuju zagrijavanje lijeva iznad gornje kritične temperature GK kako bi došlo do ponovnog formiranja austeni ta kao materijala matrice. Nakon austenitizacije slijedi gašenje kako bi se izbjegla pretvorba faza (austenit → ferit ili austenit → perlit). Razumijevanje ovog procesa olakšano je primjenom izotermičkog TTT -dijagrama s dijelom faznog dijagrama slijevanja ( slika 6. ). Ovi dijagrami su u biti termodinamičke i kinetičke mape koje omogućuju tehnolozima razumijevanje promjena nestabilnog austenita u ovisnosti o toplinskoj obradi. Kaljenje uključuje austenitizaciju na temperaturi T , nakon čega slijedi gašenje u rashladnom sredstvu (obično u vodi ili ulju). Brzina hlađenja mora biti dovoljna da ne dođe do difuzije ugljika (posljedica je da nema pretvorbe austenita u perlit ili ausferit). Ausferit je faza koja prethodi formiranju bajnita. Nalazimo je kod lijevanih
Image of page 204
Image of page 205

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors