521 kematangan biologi pada awal alam keremajaan

This preview shows page 13 - 16 out of 27 pages.

5.2.1 Kematangan BiologiPada awal alam keremajaan, remaja selalunya sibuk menyesuaikandiri dengan pertumbuhan yang berlaku pada tubuhnya. Kesedaran ke atas13
kejantinaan diri semakin bertambah. Ini sudah pasti memberi kesan kepadaimej tubuh serta konsep kendiri. Pada usia beginilah dia terlalu prihatindengan keadaan tubuhnya. Dia sering membezakan dirinya dengan rakansebaya yang lain. Remaja yang cepat matang mempunyai beberapakelebihan apabila dibandingkan dengan yang lambat matang. Mereka terlebihdahulu mengambil tempat dalam masyarakat remaja sementara mereka yanglambat matang perlu bersaing daripada sudut fizikal dan sosial bagimendapat tempat yang istimewa dalam kelompok remaja.5.2.2Tingkah Laku HeteroseksualRemaja zaman dahulu mempunyai sikap yang berbeza ke ataspelbagai aspek seksual berbanding dengan remaja zaman sekarang,terutamanya remaja perempuan. Sebuah kajian ke atas kelompok pelajarsebuah kolej di Amerika Syarikat di antara tahun 1900 dengan tahun 1980menunjukkan peratusan orang muda yang melakukan hubungan seksmeningkat; dan kadar pelajar perempuan yang melakukan hubungan seksmeningkat lebih cepat dibandingkan dengan pelajar lelaki. Remajaperempuan belajar mengaitkan seks dengan cinta. Beberapa buah kajian diBarat menunjukkan bahawa cinta adalah faktor utama ramai remajaperempuan melakukan hubungan seks. Keinginan berkahwin denganpasangan mereka juga wujud di kalangan pelajar wanita tetapi kurang bagipelajar lelaki. Faktor-faktor lain adalah seperti desakan teman lelaki,perasaan ingin tahu dan keinginan seks yang tidak berkaitan dengan cinta.5.2.3Akil BalighDi akhir zaman kanak-kanak, satu siri perubahan biologi dan psikologiakan berlaku yang membawa mereka ke alam remaja. Alam remaja akanmembawa mereka ke dalam kematangan sama ada dari segi fizikal, danpemikiran mereka turut berubah serta turut berperanan dalam masyarakat.Baligh adalah merupakan perubahan biologi yang menandakanpermulaan remaja. Ianya bermula apabila tahap hormon yang memasuki14
saluran darah meningkat ekoran respon kepada isyarat daripada bahagianotak iaitu hipotalamus. Apabila tahap pertumbuhan hormon bertambah dalambadan, lonjakan pertumbuhan kanak-kanak dengan tiba-tiba akan berlaku.Lonjakan ini merupakan tanda yang nyata tentang permulaan akhil baligh.Apabila ini berlaku perkara yang paling ketara semasa baligh adalahmerupakan perkembangan permatangan seksual iaitu kebolehan pembiakan.Bagi remaja lelaki perubahan yang akan berlaku ialah suara menjadigarau, misai dan janggut mula tumbuh, bahu dan dada menjadi bidang,jerawat mula tumbuh, mengalami mimpi yang menghairahkan sehinggamengeluarkan air mani serta zakar dan buah zakar mula membesar.Pengalaman inilah menunjukkan remaja lelaki telah akil baligh. Bagi remajaperempuan pula perubahan yang akan dialami seperti buah dada (payu dara)mula membesar, bulu tumbuh di celah ketiak dan bahagian ari-ari, Punggungmelebar menunjukkan ciri-ciri kewanitaan, jerawat mula tumbuh, mula

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 27 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture