b SLOMLJENO KALJENJE Ostvaruje se najprije naglim hlađenjem npr u vodi u cilju

B slomljeno kaljenje ostvaruje se najprije naglim

This preview shows page 76 - 79 out of 225 pages.

b) SLOMLJENO KALJENJE Ostvaruje se najprije naglim hlađenjem (npr. u vodi) u cilju izbjegavanja nosa TTT -dijagrama, a dalje hlađenje se vrši u blažem ra shladnom sredstvu (npr. u ulju) zbog smanjenja toplinskih napetosti i zaostalih naprezanja nakon kaljenja ( slika 2.10 ). Slika 2.10. Prikaz slomljenog kaljenja u TTT-dijagramu [1] Slomljenim kaljenjem (u dva rashladna sredstva), u trenutku kada je površina ohlađena do M f temperature, temperaturna razlika između površine i jezgre je „ t 2j -t 2p “. Ako bismo hlađenje obavili u jednom rashladnom sredstvu (crtkane linije u TTT-dijagramu na slici 2.10 ), temperaturna razlika između površine i jezgre bila bi veća „ t 1j -t 1p “. Naglo hlađenje pri višim temperaturama nije opasno, jer je to područj e visoke plastičnosti. Uranjanjem u blaže rashladno sre dstvo smanjuju se temperaturne razlike iz među slojeva , a zaostala naprezanja na kraju obrade su minimalna. Slika 2.9. Prikaz direktnog kaljenja u TTT-dijagramu [1]
Image of page 76
77 2.1.1.1.3 Izotermički postupci kaljenja Izvode se izotermičkim hlađenjem pri određenoj temperaturi izoterme t IZ . Hlađenje se obavlja skoro trenut no s temperature austenitizacije t A do temperature izoterme t IZ iznad M s , a zatim zadržavanjem neko vrijeme na toj temperaturi uz naknadno proizvoljno hlađenje do sobne temperature. Zbog toga se ovdje koriste izoterm ički TTT-dijagrami!! a) STEPENIČASTO - MARTENZITNO Ostvaruje se hlađenjem s pravilne temperature austenitizacije t A u kupki (solnoj, metalnoj, uljnoj) do izjednačenja temperature površine i jezgre, svakako iznad M s ! Dalje se izradak hladi na zraku ( Slika 2.11 ). Na t aj način ostvareno je gotovo sinkrono hlađenje površine (p) i jezgre (j) u području niskih temperatura! Temperature površine (p) i jezgre (j) su se izjednačile! Probojem M s temperature nastaje martenzit, koji ima doduše veći volumen od austenita , ali kako nastaje skoro istodobno na površini (p) i u jezgri (j), toplinska naprezanja u izratku su minimalna, a i mikronaprezanja su istodobna u svim slojevima pa nema izvitoperenja niti površinskih prskotina!! Ova obrada je moguća kod srednje legiranih i visokolegiranih čelika kod kojih je linija „ p-p početka pretvorbe pomaknuta udesno prema višim vremenima. Slika 2.11. Prikaz stepeničasto -martenzitnog kaljenja u TTT-dijagramu [1] Napomena: Vremenska baza u dijagramima na slici 2.9, 2.10 i Slika 2.11 za počinj e od 1 sekunde ( nakon početka hlađenja ) . Zbog toga se temperature površine i jezgre razlikuju i niže su od temperature austenitizacije t A . T emperature i površine i jezgre u trenutku „0“ jednake su temperaturi austenitizacije t A .
Image of page 77
78 2.1.2 POSTUPCI TOPLINSKIH OBRADA VRAĆANJEM U RAVNOTEŽNO STANJE 2.1.2.1 Popuštanje Popuštanje je postupak toplinske obrade koji se vrši nakon kaljenja zagrijavanjem čelika na neku temperaturu ispod temperature A 1 . Ovim postupkom toplinske obrade vraćanja u ravnotežno stanje postiže se: eliminacija zaostalih naprezanja; p ovećanje žilavosti (eliminacijom krhkog tetragonalnog
Image of page 78
Image of page 79

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors