Bunun anlamı aspnet sayfaları veya uygulamaları

Info icon This preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

Bunun anlamı ASP.NET sayfaları veya uygulamaları doğrudan derlenen programlardır. Klasik ASP’ de script’ler yazılır bunlar derlenmez (compile) yorumlanırdı. Bu yenilik sayesinde ASP.NET kodları çok daha performanslı çalışmaktadır. Bu açıdan ASP.NET uygulamaları daha çok klasik anlamdaki programlar gibidir. ASP ile program geliştirenler iyi bilirler ki, ASP sayfaları, sunucudaki bir takım program nesnelerini kullanarak (COM object, uygulamalar) oluşturulan ve programlanan sayfalardır.
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Ve yine iyi bilirler ki sayfalarında kullanmak istedikleri nesnelerin, sunucuda kayıtlı olmaları gerekir (register). Yukarıda anlattığımız MSIL ve metadata sayesinde ASP.NET’ de böyle bir durum söz konusu değildir. ASP.NET uygulamalarında register sorunu yoktur. ASP.NET programlama tekniği açısından da farklıdır. Artık web geliştirme, ASP.NET sayesinde tam anlamıyla nesneye yönelik programlama metodolojisini getirmektedir. Bu teknikle programlar geliştirenler için bulunmaz bir fırsat ve kolay uyum sağlama imkanıdır. ASP.NET’ İN VERSİYONLARI ASP.NET 1.0: ASP.NET’ in ilk versiyonu. En geniş özellikli ve kapsamlı versiyonudur. ASP.NET’in temel yapıları bu versiyonla gelmiştir. Daha sonradan bazıları geliştirilmiş ve değiştirilmiştir. ASP.NET 1.1: 1.0 versiyonun hemen arkasından çıkmıştır. Bazı performans ayarlamaları ve bug düzeltimleri yapılmıştır. Fakat yeni bir özellik getirmemiştir. ASP.NET 2.0 : 3. Sürüm olan 2.0 ile birlikte pek çok yeni özellik gelmiştir. Özellikle veriye erişimle ilgili yeni teknolojiler ve kontroller ilave edilmiştir. Ayrıca kod derlemesiyle ilgili yeni özellikler de gelmiştir. Eskiden code behind dosyalarla çalışırken her bir kod değişikliğinde derleme ihtiyacı gerekirken, bu versiyonda yapılan değişiklikler anında etkin olabiliyor. Ayrıca yapısal olarak dosyaların proje içindeki düzenlemelerine özel bildirimler getirilmiştir. Örneğin proje için code veya data klasörlerinin özel anlamları bulunmaktadır. Bu özellikler şimdiki versiyonda da aynen geçerlidir. ASP.NET 3.5: Bu versiyonda aslında 2.0 versiyonuyla aynı alt yapıyı kullanmaktadır. Ancak buna ilave birkaç yeni kontrol ve radikal teknolojiler ile birlikte gelmektedir. Bu teknolojiler AJAX, SILVERLIGHT ve LINQ’ dır. ASP.NET 4 : Mevcut sürümün üzerine çok köklü olmayan bir takım yeni ilaveler ve geliştirmeler yapılmış sürümüdür. Routing, Active Data ve Charting (İstatisliksel Grafikler) gibi… Yeni özellik ve teknolojilerin pek çoğu zaten ASP.NET 3.5 üzerine Service Pack 1 olarak ayrıca ilave ediliyordu. 4 versiyonu bunları standart-tanımlı olarak sunmakta. ASP.NET günümüze gelene kadar ki versiyonları bunlardır.
Image of page 7
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon
 • css

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern