7 dosya sistemlerinin sakincalari dosya

This preview shows page 7 - 13 out of 41 pages.

7
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

DOSYA SİSTEMLERİNİN SAKINCALARI DOSYA SİSTEMLERİNİN SAKINCALARI Klasik dosya sistemleri kullanılmaya başlandıktan sonra bazı dezavantajları olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir : Veri tekrarı: Aynı veri çeşitli dosyalarda birden fazla yer alabilmektedir buda sistemin hantallaşmasına neden olur. Mesela bir stok dosyasında stok numarası verisinin malzeme dosyasında,fatura dosyasında ve ambar girişi dosyasında yer alması gibi. Verinin birkaç dosyada güncellemesi: Veri birden fazla dosyada tekrar edilebildiği için, verinin bir dosyada güncellenip diğerlerinde güncellenmemesi Veri Bütünlüğünün (Data Integrity) bozulmasına neden olabilir. Buna bağlı olarak birbiri ile çelişen raporlar üretilebilir. Belleğin tekrarlı bilgi nedeniyle israfı: Aynı verinin birden fazla dosya içinde bulunması nedeniyle kullanılan veri hard diskte fazla yer işgal edecek. Yani hard disk tekrarlı veriler için kullanılmış olacaktır. Sadece belirli bir dilin kullanılması :Verilerin dosya sisteminde saklandığı ortamlar için değişik programlama 8
Image of page 8
VERİTABANI SİSTEMLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ VTYS’ler aşağıdaki bilgileri barındırmaktadır İlişkili olan veriler (Collection of interrelated data)Veriye ulaşmak için gerekli olan yazılımlar kümesi Veritabanı Uygulamaları (Database Applications) Bankalar: tüm işlemler / hareketler Havayolları:rezervasyonlar, zaman programları Üniversiteler:Kayıt, notlar Satış: müşteriler,ürünler, alımlar, Çevrimiçi Perakendicileri:Sipariş Kayıtlar, Kişiselleştirilmiş tavsiyeler. Üretim: imalat, stok, siparişler, tedarik ihtiyaçları İnsan Kaynakları:personel kayıtları,maaşlar, vergi kesintileri Veritabanları hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. 9
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Yararları Yararları Gereksiz veri tekrarını önler. (Data Redundancy) Tüm uygulamaların gereksinim duyduğu veriler birbirleri ile bütünleşik yapıdadır. Dolayısıyla veri kaynağı tek olarak tasarlanır, böylece veri tekrarı önlenmiş olur. Aynı veri değişik kişilerin PC’lerinde veya değişik bilgisayarlarda tekrar tekrar tutulmaz Örneğin, Türkiye’deki il kodları ve isimleri hem personel alt sisteminde hem de pazarlama alt sisteminde ayrı ayrı tutulmaz. 10
Image of page 10
Veri Tutarlılığı (“Data Consistency”) Aynı verinin değişik yerlerde birkaç kopyasının bulunması “bakım” zorluğu getirir: bir yerde güncellenen bir adres bilgisi başka yerde güncellenmeden kalabilir ve bu durum veri tutarsızlığına (“Data Inconsistency”) yol açar. 11
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

Veri Paylaşımı / Eşzamanlılık “Concurrency”): Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) kullanılmadığı durumlarda veriye sıralı erişim yapılır. Yanı birden çok kullanıcı aynı anda aynı veriye erişemez. Bir VTYS’de ise aynı veritabanlarına saniyede yüzlerce, binlerce erişim yapılabilir.
Image of page 12
Image of page 13
You've reached the end of this preview.
 • Spring '12
 • figen

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern