Pojava krhkosti nakon popuštanja Opaža se kod nekih legiranih čelika koji

Pojava krhkosti nakon popuštanja opaža se kod nekih

This preview shows page 82 - 86 out of 225 pages.

Pojava krhkosti nakon popuštanja Opaža se kod nekih legiranih čelika koji sadrže dušik (N). Ako se ovi čelici popuštaju na t pop >500 C (gdje feritna 𝛂 rešetka ima veću sposobnost rastvaranja dušika N), prigodom sporog hlađenja do sobne temperature dušik N se ponovno izlučuje, ali u obliku fino raspršenih željeznih nitrida, koji znatno obaraju žilavost čeliku! Uputno je: ne popuštati ove čelike na t pop > 500 C; naglo ohladiti nakon popuštanja (ako se baš moralo popuštati na tim opasnim temperaturama) kako ne bi došlo do izlučivanja dušika rastvorenog u rešetki; dodati čeliku 0,25 % Mo (molibdena) koji veže dušik N u svoje nitride, pa pojava rastvaranja u α rešetki izostane (tako izostane i opasno naknadno izlučivanje željeznih nitrida).
Image of page 82
83 TEHNOLOGIJA POPUŠTANJA ZAKALJENOG IZRATKA Popuštanje se može obaviti na dva načina: a) Dovođenjem topline izvana : može se obaviti grijanjem u komornim pećima (obično s cirkulacijom zraka), u toplim uljima, solima ili metalnim kupkama, grijanjem plamenom ili toplim metalnim pločama. b) Dovođenjem topline iznutra : koristi se preostala toplina u izratku i postupak se naziva samopopuštanje . P rimjer samopopuštanja dlijeta prikazan je u dijagramu hlađenja na slici 2.16 . Oštrica mora biti tvrda i donekle žilava, tj. nisko popuštena nakon kaljenja , dok preostali dio mora ostati žilav! Tijek postupka može se pratiti s pomoć u dijagrama toplinske obrade na slici. Za vrijeme postupk a temperatura se određuje vizualno s pomoću boj a popuštanja u temperaturnom intervalu (boja nastalih oksida na metalno sjajnoj površini čelika pri povišenim temperaturama svakoj temperaturi odgovara različita boja oksida od blijedo žute na visokim temper aturama, crvene, ljubičaste, modre do sive boje na najnižim temperaturama - slika 2.15 ). Slika 2.15. Boje popuštanja če lika [10] Boje popuštanja čelika Boje užarenog čelika
Image of page 83
84 Slika 2.16. Primjer "samopopuštanja" dlijeta [1] Popuštanje se obično obavlja laganim hlađenjem na zraku kako bi se smanjila toplinska naprezanja u izratku (brzina hlađenja nakon popuštanja nema utjecaja na strukturu nakon ohlađivanja). 2.1.2.2 Postupci poboljšavanja čelika Poboljšavanje je složen postupak toplinske obrade koji se sastoji iz: kaljenja u cilju dobivanja martenzitne strukture i visoko temperaturno g popuštanja s ciljem dobivanja zrnate eutektoidne strukture, a time i povišene čvrstoće (granice tečenja) i visoke žilavosti . Tom se postupku podvrgavaju samo podeutektoidni čelici sadržaja ugljika od 0,3 % do 0,6 %. U praksi se taj postupak nazi va još i oplemenjivanje. Postupci poboljšavanja čelika dijel e se na: klasično poboljšavanje izotermičko poboljšavanje .
Image of page 84
85 a) KLASIČNO POBOLJŠAVANJE Postupak, prikazan u dijagramu na slici 2.17 , sastoji se od: - toplinske obradbe kaljenja s pravilne temperature austenitizacije; - naknadnog visokotemperaturno g popuštanja na temperaturama 450 ÷ 600 C.
Image of page 85
Image of page 86

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors