Nhãn chính NHANCHINH Cái 8 048 14 Bao tấm BAOTAM Kg 39 15 Đạn bắn th� bài

Nhãn chính nhanchinh cái 8 048 14 bao tấm baotam

This preview shows page 5 - 6 out of 6 pages.

Nhãn chính NHANCHINH Cái 8 048 14 Bao tấm BAOTAM Kg 39 15 Đạn bắn thẻ bài DANBANTB Cái 8 048 16 Móc nhựa MOCNHUA Cái 8 048 17 Nút size NUTSIZE Hạt 8 048 18 Thẻ bài chính THEBAI1 Cái 8 048 19 Thùng catton THUNGCATTON Cái 664 Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 20 18 Trưởng phòng kinh doanh Nguyễn Trọng Đại Người lập Nguyễn Quốc Văn
Image of page 5
K Ế HOẠCH SẢN XUẤT Đơn hàng: 6732 ngày 02/04/2018 Khách hàng: Công ty CP VITEX Căn cứ vào đơn đặt hàng số 6732 ngày 02/04/2018 , kế hoạch sản xuất được lập như sau: TT Sản phẩm SP ĐVT SỐ LƯỢNG Ngày bắt đầu sản xuất Ngày hoàn thành Ngày giao hàng Bộ phận SX GHI CHÚ 01 Quần dài 6732 cái 3.984 08/04/2018 29/04/2018 29/04/2018 Chuyền 1 01 Quần dài 6732 Cái 3.984 08/04/2018 29/04/2018 29/04/2018 Chuyền 2 Tổng cộng 7.968 Đà Nẵng, n gày 03 tháng 4 năm 20 18 Giám đốc Nguyễn Văn Hưng Trưởng phòng kinh doanh Nguyễn Trọng Đại Người lập Nguyễn Quốc Văn
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Summer '18
 • mr Phuong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture