I 57 pct af de kontrolbesøg hvor de blev givet

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 160 - 163 out of 224 pages.

de kun én reaktion. I 57 pct. af de kontrolbesøg, hvor der blev givet reaktioner, blev der givet én reaktion, jf. figur 4.12. Figur 4.12 KILDE: Specialudtræk fra Arbejdstilsynet. Næsten halvdelen af besøgene med én reaktion handler ikke om, at virksomhederne har overtrådt krav om et sikkert og sundt arbejdsmiljø. For besøg, der ender med to reaktioner, gælder det i knap en tredjedel af besøgene, at de ikke vedrører krav om sikkerhed og sundhed. Unødvendige besøg kan virke forstyr- rende Et tilsyn kan også rumme forebyggende kontrol. Det er ikke et mål i sig selv, at tilsyn skal medføre mange reakti- oner. Heroverfor bør tilsynet tage i betragtning, at et kon- trolbesøg kan afbryde produktionen og tager tid fra an- dre opgaver. De arbejdspladser, der har haft tilsynsbesøg i løbet af det seneste år, bruger gennemsnitligt 11 timer pr. kontrolbe- søg på forberedelse og gennemførsel af besøget, jf. afsnit Virksomhederne får typisk kun ét påbud 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 1 reaktion 2 reaktioner 3 reaktioner 4 reaktioner 5+ reaktioner Overtrædelse af krav om sikkerhed og sundhed Afgørelse om virksomhedens egenindsats eller vejledning Besøg med reaktioner fordelt efter antal reaktioner, pct., 2013
Image of page 160
161 4.4. Andelen af besøg, der ikke ender med en reaktion, har været nogenlunde konstant i perioden 2008 til 2013 til trods for, at der fra 2012 er indført et såkaldt risikobaseret tilsyn, jf. figur 4.13. Figur 4.13 ANM.: Andelen af kontrolbesøg, hvor Arbejdstilsynet ikke gav en reaktion, f.eks. påbud, forbud eller vejledning. KILDE: Specialudtræk fra Arbejdstilsynet. Generelt er der en god dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne i de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet finder overtrædelser af krav om sikkerhed og sundhed, jf. Ar- bejdstilsynet (2013c). Potentiale for øget medarbejderansvar Forbedringer sker sjældent på med- arbejderinitiativ Hovedparten af virksomhederne vurderer, at medarbej- derne følger en eventuel arbejdsmiljøpolitik, tager imod instruktioner og udfører arbejdet sikkert og sundt. Med- arbejderne tager i lidt mindre omfang ansvar for kolle- gers sikkerhed og sundhed og tager egne initiativer i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet, jf. figur 4.14. Andel af besøg uden reaktioner er konstant 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Andel kontrolbesøg uden reaktion, pct.
Image of page 161
162 Figur 4.14 ANM.: Undersøgelsen omfatter 1.405 virksomheder med mere end fem ansat- te. De dækker 12 pct. af beskæftigelsen. Virksomhederne er vægtet med antallet af ansatte på virksomheden. Både offentlige og private virksomheder indgår. Se i øvrigt kapitel 3 (boks 3.4). KILDE: Rambøll (2014) for DA. Hver femte bruger ikke påkrævet sik- kerhedsudstyr Hver femte danske medarbejder bruger ikke altid sikker- hedsudstyr, når det er påkrævet, jf. kapitel 2. Arbejdstilsynet giver få bøder til medarbejdere Arbejdstilsynet kan holde medarbejdere ansvarlige for overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Medarbejdere kan i givet fald blive idømt en bøde på op til 2.500 kr. Formålet er at gøre de ansatte mere bevidste om deres del af an- svaret for arbejdsmiljøet og dermed forhindre dem i at tilsidesætte reglerne, jf. Nielsen (2011). Ifølge Arbejdstil- synet bliver der rejst fem til ti straffesager pr. år med det
Image of page 162
Image of page 163

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors