Những kênh truyền dẫn trung gian nào khiến

Info icon This preview shows pages 11–13. Sign up to view the full content.

nó ra sao? Những kênh truyền dẫn trung gian nào khiến cho tăng trưởng kinh tế bị tác động bởi nợ công? Đã có những minh chứng cụ thể nào từ nghiên cứu của các nhà kinh tế học nổi tiếng trên thế giới làm cơ sở để xác định sự tác động đó? Để có được câu trả lời cho những vấn đề nêu trên, bài viết đã tiến hành tìm hiểu sự tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế trên cơ sở của những bài nghiên cứu của các tác giả lớn trên thế giới để từ đó đưa ra một số khuyến nghị điều chỉnh thích hợp giúp cho nền kinh tế Việt Nam được phát triền ổn định bền vững trong cả ngắn hạn và dài hạn. Đây cũng chính là lí do tác giả mạnh dạn thực hiện đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM Qua đó, tác giả muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của bản thân vào sự phát triển của nước nhà. LỜI MỞ ĐẦU
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 2 LỜI MỞ ĐẦU NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU head2right Dựa vào những bài nghiên cứu của các tác giả lớn trên thế giới về vấn đề tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế thông qua những kênh truyền dẫn trung gian, bài viết cũng tiến hành thu thập bộ dữ liệu từ Ngân hàng thế giới (World Bank), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Tổng Cục Thống Kê Việt Nam để tiến hành thống kê mô tả đơn giản, tìm ra thực tế tác động của nợ công đối với những kênh truyền dẫn từ đó liên hệ Việt Nam. head2right Dựa trên mô hình hồi quy tuyến tính trong bài nghiên cứu của hai tác giả Folorunso S.Ayadi, Felix O.Ayadi (2008), The impact of external debt on economic growth: a comparative study of Negeria and South Africa , Texas Southern University, để đo lường sự tác động của nợ nước ngoài lên tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. head2right Khuyến nghị giải pháp đề xử lý các vấn đề tồn đọng để việc sử dụng nợ công luôn đạt hiệu quả cao nhằm tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU octastar4 Đối tượng nghiên cứu head2right Những quan điểm của các nhà kinh tế học nổi tiếng trên thế giới về tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế.
Image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern