Studentima druge godine studija u sklopu kolegija Proizvodni postupci 1 dio

Studentima druge godine studija u sklopu kolegija

This preview shows page 9 - 13 out of 225 pages.

korozije i metode zaštite od korozije. Studentima druge godine studija, u sklopu kolegija Proizvodni postupci 1 dio Toplinska obrada metala, namijenjen je drugi dio skripta, koji obuhvaća: Postupke površinskih toplinskih obrada ( direktno površinsko kaljenj e, kemijsko difuzijske postupke bez toplinske obrade i s naknadnom toplinskom obradom); Postupke toplinske obrade otvrdnjavanja popuštanjem ; Postupke toplinske obrade očvršćivanja metala dozrijevanjem ; Postupke toplinske obrade očvršćivanja metala termomehaničkim obradama ; Postupke toplinske obrade legiranih i nelegiranih željeznih ljevova. Za uspješno svladavanje gradiva potrebno je poznavanje građe materijala, faznih dijagrama, legura željeza i ugljika (željeznih ljevova i čelika) te razumijevanje osnovnih svojstava materijala. U dodatku je prik azan detaljan opis metalurgije i austempering obrade danas najčešće korištenog a žilavog lijeva. Autori
Image of page 9
10
Image of page 10
11 1. TOPLINSKA OBRADA METALA 1.1 UVOD U praksi se izbor materijala vrši prema njegovim svojstvima (mehaničkim i fizikalnim). Čest o se tražena sv ojstva koja zadovoljava visokokvalitetni i skupi materijal (visokolegirani metali, superlegure ...) mogu postići izborom jeftinijeg a manje kvalitetnog materijala prikladnom toplinskom i mehaničkom obradom. Ova cjelina bavi se razmatranjem čelika čijom se t oplinskom obradom njegova svojstva mogu znatno mijenjati. Cilj toplinske obrade najčešće je postizanje boljih određenih mehaničkih svojstava ili bolje obradivosti. Toplinska obrada sastoji se u promjeni toplinskog stanja metala u krutom stanju. Promjenom toplinskog stanja mijenjaju se fazni sastav i struktura, a time i svojstva metala. Posljedice promjene su poboljšanje jednih svojstava, uz često pogoršanje drugih (npr. porast tvrdoće i čvrstoće, ali pad žilavosti i rastezljivosti). Toplinska obrada najviše se izvodi na čeliku! Promjene nastale toplinskom obradom mogu biti: a) Promjena faza : umjesto perlita 𝑃 = (𝛼 𝑖? + ?? 3 𝐶 𝑖? ) raspadom austenita A dobiju se neke nove faze (rešetka ferita s uključenim ugljikom). Dio austenita A može ostati nepretvor en ( slika 1.1 ). Slika 1.1. Promjene faza (fizičko -kemijske promjene) P - perlit; A - austenit; M - martenzit; A o austenit (ostatni) [1] b) Promjena strukture : hladno gnječena usmjerena sitna zrna žarenjem iznad temperature rekristalizacije postaju neusmjerena. Primarni krupni kristali (koji su posljedica sporog skrućivanja taline nakon postupka lijevanja ili zavarivanja) podesnom toplin skom obradom mogu se usitniti ( slika 1.2 ). Slika 1.2. Promjene strukture (oblika i veličine zrna) [1] P - perlit; A - austenit; F - ferit
Image of page 11
12 c) Promjena mehaničkog stanja: uklanjanje zaostalih naprezanja nakon hladnog gnječenja ili nakon naglog hlađenja izratka kompliciranog oblika ( slika 1.3 ). Naknadnim sporim zagrijavanjem i sporim hlađenjem zaostala naprezanja većim dijelom iščezavaju.
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors