Produktion carlsbergs var 17 mia kr i 2010 hvoraf de

This preview shows page 46 - 49 out of 60 pages.

Produktion:Carlsbergs produktionsomkostninger var 17 mia. kr. i 2010, hvoraf de samlede lønomkostningerkun udgjorde 7,5%. Carlsberg brygger deres øl på cirka 80 bryggerier, som fordeler sig iVesteuropa, Østeuropa og Asien. Kapaciteten på bryggerierne er forskellig fra bryggeri til bryggeri.Carlsbergs største bryggeri er i Rusland. Carlsbergs bryggerier er inddelt i henholdsvis bryggerier
og supportfaciliteter. I Vesteuropa hvor der er en faldende efterspørgsel på øl, har Carlsberg over årlukket bryggerier, for at opnå at samle produktionen til færre lokaliteter. Carlsberg ligger megetvægt på, at drive deres virksomhed både etisk og miljømæssigt forsvarligt. Carlsberg forskerspecielt indenfor gæringsprocesser, maltforædling, at opnå de højt kvalitetskrav som ønskes iprodukterne samt få viden, som kan udnyttes kommercielt i form af nyskabende produkter.
Carlsberg bruger mange ressourcer på produktudvikling med henblik på videreudvikleproduktporteføljen samt udvikle nye produkter som fanger nye forbrugere. Produktudviklingentager udgangspunkt i Carlsbergs kernekompetencer, men da forbrugerne især er mænd, forsøgerCarlsberg at udvikle produktkategorier der henvender sig til kvinder som har tildens til at fravælgeølkategorien. Heriblandt har Carlsberg haft succes med forskellige ciderprodukter undervaremærket Sommerby og Éve, og Carlsberg har allerede opnået et salg på 4. Mia kr. på ciders.Carlsberg forsøger at henvende sig til kvinder således som de gør til mænd. Her ligges meget vægtpå design af flasken, hvor det nye Éve produkt er meget relevant. Designet er her meget vigtigt, daden skal tiltale sig til kvinder på f.eks. cafeer eller restauranter.Udgående logistik:Carlsberg finder det vigtigt at optimere logistikaktiviteterne og lave løbende forbedringer aftransporteffektiviteten, hvilket vil give muligheder for at reducere miljøbelastning.Markedsføring og salg:Virksomheden er en mærkevarebaseret virksomhed, som har en bred mærkevareportefølje indenforøl og andre drikke. Ved hjælp af branding forsøger Carlsberg at differentiere deres produkter frakonkurrenternes, dette sker især gennem Sport. Carlsberg laver både TV-spots ,sponsorater,trøjesponser og har igennem år været en af hovedsponsorerne i forbindelse medeuropamesterskaberne i fodbold. Andre konkurrenter såsom Heineken har mere fokus på fester.Carlsberg brugte ca. 7,2 mia. kr. i 2010 på markedsføring, hvilket udgjorde ca. 1/10 afnettoomsætningen. Hvis man kigger på salgsfunktionen kan Carlsberg udnytte sin stormarkedsandel på en række markeder, eftersom dette tillader Carlsberg at afsætte flere ressourcer tilkunderne. Her har de mulighed for at opbygge kundeloyaliteten og fastholde leverandørpositioner.Virksomhedens brede produktportefølje kan ligeledes også være et argument for bedre salg, dakunderne kan få dækket hele deres produktbehov gennem samme leverandør. Carlsberg benytter sigaf 3 forskellige distributionsmodeller, den direkte (norden), ekstern (eks. tyskland) og en blandingaf disse (Storbritannien). Gennem den direkte opnår virksomheden en mere nær kundekontakt samtet højere serviceniveau.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture