Narratives of the new Swedish working class Race Class Mulinari D

Narratives of the new swedish working class race

This preview shows page 42 - 44 out of 68 pages.

Narratives of the new Swedish working class.’ Race & Class , 46(3): 55-71. - & Mulinari, D. (2005) ‘'Du kan plocka svamp hela ditt jävla liv… de kommer ändå att hävda att du inte tycker om skogen': Facket och 'de Andra'.’ i: Dahlstedt, M. & Hertzberg, F. (eds .) Demokrati på Svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande, SOU 2005:112. Stockholm: Fritzes. - & Mulinari, D. (2004) Den nya svenska arbetarklassen. Facket och de rasifierade arbetarna , Umeå: Borea. - & Mulinari, D. (2004) ‘Syster, du är ju annorlunda: Migration, institutionell förändring och kön’ i: Florin, C. & Bergqvist, C. (eds.) Framtiden i samtiden: Könsrelationer i förändring i Sverige och omvärlden . Stockholm: Institutet för Framtidsstudier. Erik Olsson, Associate professor Publications - (2004), ‘Med väskorna packade: Identitetsrum mellan Sverige och Chile’, in Garsten, C & Sundman, K. (eds.): Moderna människor. Antropologiska perspektiv på samtiden, Stockholm: Liber, pp 191-215. - (2004a),’Event or Process? Repatriation- practice and Open- ended Migration’, in Frykman, M. P. (ed.): Transnational Spaces. Disciplinary Perspectives, Malmö: Malmö University, pp 151-168.
Image of page 42

Subscribe to view the full document.

- (2002), Händelse eller process? En utvärdering av Mi- grationsverkets insatser för frivillig återvandring, Norrköping: Merge. Ali Osman, PhD Publications - (2006)Integration /’inclu sion praxis as a site for ‘cultural make over’ of immigrants. (Manuscript to be published Nov 2006) - (2006a) ‘Folkbildning i Integrationstjänst: Folkbildningens dilemman och invandrarföreningars pragmatism’ i Dahlstedt & Hertzberg (red), Demokrati på Svenska? Diskriminering i politik. Stockholm: Fritzes. - (2006b) ‘Integrerande ‘praktiker’ som arena för normalisering och disciplinering av utlandsfödda’ i Gunnarsson, Neergaard & Nilson (red). Kors och tvärs- Intersektionalitet och makt i storstadens arbetsliv. Stockholm: Normal. - (2006c) ‘Kampen om dialogen: kulturella skillnader och kulturell dialog’, i (red) Mulinari & Räthzel, Bortom et- nicitet - festskrift till Aleksandra Åhlund . Umeå: Borea. - (2006d) ‘Integrationspraktik som arena för konstruktion och normalisering av det (in)kompetenta invandrarsubjektet’. (In print). - (2002) ‘The significance of adult education system in the transition of immigrants to work- Background delination of a research project’. Themes, Department of Ethnic Studies, Linköping universitet -, Andersson, P.& Hult, Å. (2006e) ‘Validering som sortering hur värderas utländsk yrkeskompetens?’ Integrationsrapport 2005 (2006). Integrationsverket, Norrköping (Expertbilaga). Eriksson, Lisbeth & - (2003) Folkbildning och integration. Utsatt folkbildning. SOU. 2003:108. Stockholm: Fritze. Paulina de los Reyes Publications - (ed.) (2006) Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet . Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:37. Stockholm: Fritzes. - (2006) ‘Välfärd, medborgarskap och diskriminering’ i de los Reyes, P. (ed.) (2006) Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet .
Image of page 43
Image of page 44
 • Fall '08
 • Finklerberg

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes