Gjerësia e snormat jan� t� ndryshme n� shtete t� ndryshme Argumentet kryesore

Gjerësia e snormat jan? t? ndryshme n? shtete t?

This preview shows page 2 - 4 out of 18 pages.

jenë subjekti i normës së lartë të tatimit do të jenë të paktë në numër. Gjerësia e shkallëve dhe normat janë të ndryshme në shtete të ndryshme. Argumentet kryesore pro kësaj teorie janë disa. Duke u taksuar me tarifa të larta të ardhurat e larta, taksohen më tepër të pasurit buxheti i shtetit do të ketë më tepër të ardhura. Një buxhet me të ardhura të larta do të rezultojë në një shpërndarje dhe rishpërndarje më të mirë të të ardhurave. Argmentet kundër ekzistojnë për të dyja teoritë. Jo vetëm për ndikimet që mund të kenë, ku taksa progresive trajtohet edhe si shpronësim i të pasurit në mënyrë të pashprehur, rrit kostot e administrimit të tatimeve, etj. Mbrojtësit e taksës së sheshtë shpesh theksojnë faktin se strukturat progresive të tatimit mbi të ardhurat personale janë shumë të luhatshme, mbledhja e tyre rritet shumë në rritje ekonomike por edhe e kundërta ndodh gjithashtu. Tatimet progresive janë tatime që i përgjigjen kërkesave të buxheteve shumë mirë në rritje ekonomike krahasuar me të gjitha taksat dhe tatimet e tjera. Kjo sepse me rritjen e të ardhurave të taksapaguesve shtohet numri i taksapaguesve që kanë të ardhura që tatohen me normat e larta të tatimit. Gjithësesi të dy format sot janë aktive në shtete të ndryshme. 2. Llojet e sistemeve të tatimi mbi të ardhurat, tatimi skedular kundrejt tatimit global të të ardhurave. Për strukturën e tatimit mbi të ardhurat personale ekzistojnë dy modele teorike –modelet skedular dhe globalë. Në modelin globalë të tatimit mbi të ardhurat vendoset një taksë e vetme mbi të gjitha të ardhurat. Kemi model skedular të tatimit mbi të ardhurat nëse mbi kategoritë e ndryshme të të ardhurave janë vendosur taksa të veçanta. Në sistemin skedular, të ardhurat bruto dhe shpenzimet e zbritshme përcaktohen vecan për secilin lloj të të ardhurave. Në disa raste, mund të lejohet zbritje të kufizuara ose jo. Normat e tatimit mund të ndryshojnë nga një kategori të ardhurash tek tjetra. Për secilën kategori të të ardhurave mund të aplikohen procedura të ndryshme për raportimin, vlerësimin dhe mbledhjen e tatimit. Disa lloje të ardhurash mund të tatohen vetëm nëpërmjet mbajtjes në burim, të tjera të ardhura mund të tatohen pasi prej tyre është përfituar kthimi. Sistemet Skedulare janë më të përhapur, disa vende kanë ende një sistem të tillë, apo me elementet esenciale të këtij sistemi. Në sistemin global, nuk ka lidhje të veçanta ndërmjet llojeve të të ardhurave me shpenzimet e kryera për sigurimin e tyre. Si shpenzimet ashtu dhe të ardhurat konsiderohen së bashku për të 2
Image of page 2
arritur qëllimin e sigurimit të fitimit neto që është subjekt i tatimit. Kështu, sipas një sistemi të pastër globalë, kategorizimi i të ardhurave është e parëndësishme. Midis taksimit skedular të pastër dhe taksimit global të pastër, ka shumë mundësi strukturash sitemesh taksimi. Një prej tyre është quajtur i "përbërë", sipas të cilit një sistem global është mbivendosur në një seri taksash skedulare. Kjo qasje përfshin kombinimin e disa ose shumë lloje të ardhurash me qëllim të vendosjes së një norme progresive në krye të normave të sheshta që
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors