In fig 95 wordt een voorbeeld van een chromatogram

Info icon This preview shows pages 218–221. Sign up to view the full content.

In fig. 9.5 wordt een voorbeeld van een chromatogram gegeven. Het chromatogram illustreert het scheidend vermogen van ionenchromatografie. Naast de scheiding van anionen kunnen met ionenchromatografie ook kationen gescheiden worden. Hierbij wordt het membraan van de onderdrukkingskolom vervangen door een anionenwisselaar in de OH- vorm. Als een mengsel van KNO 3 en CaSO 4 wordt gescheiden met HCl als eluens, komen KCl en CaCl 2 uit de ionenwisselingskolom. Deze worden in de onderdrukkingskolom omgezet tot KOH en Ca(OH) 2 . Het HCl-eluaat wordt in de onderdrukkingskolom tot H 2 O omgezet. In plaats van H + als eluens kan het benzeen-1,4-diammonium-kation worden gebruikt. Na doorgang door de onderdrukkingskolom ontstaat het neutrale product 1,4-diaminobenzeen.
Image of page 218

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Ionenwisseling 211 Fig. 9.5 Ionenchromatogram
Image of page 219