Pagbubukas at pagsasara ng usapan magiging komportable at makabuluhan ang

Pagbubukas at pagsasara ng usapan magiging

This preview shows page 46 - 49 out of 127 pages.

“Paumanhin, mukhang kailangan kong ipaliwanag ang panig ko.” Pagbubukas at pagsasara ng usapan magiging komportable at makabuluhan ang kuwentuhan kung may kaalaman sa pagsisimula at pagsasara nito Halimbawa : Pagbubukas ng usapan: “Maaari ba nating pag - usapan ang problema natin sa bahay?” Pagsasarado ng usapan: “Ganoon na ang ating gagawin ha? Maraming salamat sa iyong pagtulong. Hanggang sa muli, paalam.” Mga Paalala
Image of page 46