Schrijf dit in 10 tot 20 woorden op c lees de tekst

This preview shows page 20 - 22 out of 22 pages.

Wat verwacht je dat er in de tekst aan bod komt? Schrijf dit in 10 tot 20 woorden op. c. Lees de tekst globaal. d. Waar gaat de tekst in grote lijnen over? Schrijf dit in 20 tot 30 woorden op. Opdracht 8 | Nakijken a. Kijk opdracht 7 na met het antwoordmodel. Kruis daarna aan wat voor jou van toepassing is: Mijn antwoorden komen niet of vaak niet overeen met de antwoorden in het antwoordmodel. Maak nu deelopdracht b , c en d . Mijn antwoorden komen grotendeels overeen met de antwoorden in het antwoordmodel. Ga verder met Taak 2 | Tekstindeling en samenhang . b. Schrijf op wat je moeilijk vond aan opdracht 7 en wat voor soort fouten je hebt gemaakt. c. Neem de leerdoelen in de tabel opnieuw door. Bepaal steeds wat voor jou van toepassing is door per leerdoel ‘ja’ of ‘nee’ aan te kruisen. Leerdoelen | Verkennend en globaal lezen ja nee Ik kan achterhalen wat de tekstsoort van een tekst is door naar het uiterlijk van de tekst te kijken. Ik kan achterhalen wat het onderwerp van een tekst is door de tekstonderdelen te bekijken en te lezen. Ik kan aan de hand van de tekstsoort bepalen wat het tekstdoel is. Ik kan door verkennend lezen voorspellen waar een tekst over gaat. Ik kan de kenmerken van tekstdoelen herkennen en benoemen. Ik kan door globaal lezen bepalen waar een tekst in grote lijnen over gaat.
Image of page 20

Subscribe to view the full document.

21 Taak 1 | Verkennend en globaal lezen d. Bespreek je antwoorden bij deelopdracht b en c met de docent. Bepaal samen of je door kunt gaan met Taak 2 | Tekstindeling en samenhang . Zo niet, schrijf dan op waarmee je extra moet oefenen en hoe je dit gaat doen.
Image of page 21
Starttaal Compact Mbo-methode Nederlands voor BBL-opleidingen en verkorte trajecten Starttaal Compact is de methode Nederlands voor elke mbo-student die een BBL-opleiding of verkort traject volgt. Deze methode stelt je als mbo- student in staat om je met weinig contacturen voor te bereiden op het centraal examen en de instellingsexamens Nederlands. Starttaal Compact is beschikbaar op zowel 2F- als 3F-niveau. De methode bestaat uit: • het Starttaal Compact Werkboek 2F of 3F het Starttaal Compact Handboek • het online oefen- en toetsprogramma Starttaal Compact Online (op de methodesite Studiemeter ) • de online examentrainer Examencoach Nederlands ( op de methodesite Studiemeter ) In het werkboek vind je per opdracht handige verwijzingen naar uitleg in het handboek. Je bepaalt steeds zelf of je deze uitleg nodig hebt om een opdracht te kunnen maken. In het handboek vind je ook verwijzingen naar verduidelijkende uitleglegvideo’s en voorbeeldvideo’s op onze methodesite Studiemeter . Extra opdrachten in Starttaal Compact Online maak je altijd in overleg met de docent. Voor online oefenen op onze methodesite Studiemeter heb je een eigen inlogcode nodig. Heb je deze inlogcode niet? Vraag dan je docent om hulp bij het aanvragen ervan. Je activatiecode heb je ontvangen via de boekhandel waar je dit boek besteld hebt. 9 789463261289 ISBN 9789463261289
Image of page 22
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes