тэдгээрийн төрлөөс хамааран өгөгддөг иймээс зэрэг үүссэн тасалдалыг хянах

Тэдгээрийн төрлөөс хамааран

This preview shows page 9 - 18 out of 42 pages.

тэдгээрийн төрлөөс хамааран өгөгддөг, иймээс зэрэг үүссэн тасалдалыг хянах боломжтой. Дараах хүснэгтэд тасалдалын үндсэн төрөл болон үүсэх шалтгааны жишээг тайлбарлав.
Image of page 9
Тасалдлын шалтгааны т р л ө ө Нэр Боломжит шалтгаанууд адаад тасалдлууд Машин шалгалтын тасалдал Ажлын явцад доголдол ссэнээс б үү алдаа гарах, цахилгааны саатал Цагийн функцын тасалдал Тогтоосон хугацаанаас хэтэрсэн. товл цаг болсон ед ү Оролт гаралтын тасалдал 58 Оролт гаралтын 'йл ажиллагаа ду ү оролт гаралтын нэгжийн т л в рчл ө ө өө ө (цаас дуусах) Гадаад сигналын тасалдал Консол самбар. гадаад сигналаас ү тасалдалт отоод тасалдал 59 Програмын тасалдал Дээш. доош халилт. тодорхойлогдо командын кодын г йцэтгэл, 0-ээр ху ү санах ойн хамгаалалтын з рчил ө Хянах дуудлага (командын тасалдал) Орол/гаралтын йлдлийн команд, даалг ү солилт. хуудсаны алдаа. удирдл програмыг дуудах
Image of page 10
Өгөгдлийн менежмент, файл зохион байгуулалт Өгөгдлийн менежмент нь файлууд руу хандахад зориулсан нэгдсэн аргуудыг бэлтгэж өгдөг. Файл зохион байгуулалт нь дараалсан зохион байгуулалт, шууд зохион байгуулалт, индекслэгдсэн зохион байгуулалт, хуваагдсан зохион байгуулалт гэх мэтээс бүрддэг.
Image of page 11
Хяналтын програмын өөр нэг үүрэг нь, “Үйлдлийн систем”-ийг явцуу. утгаар авч үзвэл. “өгөгдлийн менежмент” юм. Өгөгдлийн менежмент нь өгөгдлийн оролт гаралтыг зохиок байгуулдаг удирдлагын програм юм. Энэ нь олон төрлийн файл зохион байгуулах аргуудаас бүрдэх бөгөөд жишээ нь дараалсан зохион байгуулалт, шууд зохион байгуулалт. индекслэгдсэн зохион байгуулалт гэх мэт юм. Энэ нь програмын дотоодод боловсруулагдат. логик файл болон өөр хоорондоо ялгаатай бүтэц бүхий физик файлын хоорондох гүүр болж ажилладаг. Өгөгдлийн менежмент нь програм зохиогчид файлын физик бүтцэд санаа зовохгүй байх боломжийг олгож өгдөг.
Image of page 12
Хандах аргууд
Image of page 13
Дараалсан хандалт Энэ нь файлын бичлэгүүдийг эхнээс нь дэс дараагаар нь дараалуулан авч боловсруулдаг арга юм. Энэ нь бараг бүх бичлэг хийх төхөөрөмжид хандаж ажиллаж чадна. Мөн файлын бүх бичлэг нь боловсруулах агуулга болж байх үед цуглуулан боловсруулахад тохиромжтой.
Image of page 14
Шууд хандалт Энэ нь бичлэгийн хадгалагдсан дарааллаас үл хамааран шаардлагатай бичлэгт шууд (санамсаргүй) хандах арга нь юм. Энэ аргыг хатуу диск гэх мэтийн файл тээгч нь шууд хандалт хийх боломжтой хадгалах төхөөрөмжийг ашиглахад хэрэглэдэг. Мөн энэ нь онлайн бодит хугацааны системүүдэд ашиглагддаг бөгөөд файлд хадгалагдсан олон тооны бичлэгүүдийн зөвхөн нэг хэсэп' хурдан хугацаанд хандаж өөрчлөлт оруулах шаардлагатай үед хэрэглэгддэг. Динамик хандалт Энэ арга нь тодорхой бичлэгийг хайж олоход шууд хандалт ашиглагдах бөгөөд дараа нь дараалсан хандалтаар үргэлжлүүлэн хандах арга юм. Шууд хандалттай адилхан, энэ нь файл тээгч нь шууд хандалт хийх боломжтой хадгалах гөхөөрөмж байхад ашиглагдана.
Image of page 15
Файл зохион байгуулалт Файл зохион байгуулах арга нь дараалсан зохион байгуулалт, шууд зохион байгуулалт, индекслэгдсэн зохион байгуулалт, хуваагдсан зохион байгуулалт 61 гэх мэтээс бүрддэг.
Image of page 16
Дараалсан зохион байгуулалттай файл Файлын бичлэгүүд нь дараалсан
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 42 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors