Slika 229 Uvećanje 100 x promjer kružnice d 798 mm površina 5000 mm 2 Veličina

Slika 229 uvećanje 100 x promjer kružnice d 798 mm

This preview shows page 94 - 98 out of 225 pages.

Slika 2.29. Uvećanje 100 x , promjer kružnice d = 79,8 mm, površina 5000 mm 2 . Veličina zrna prema ASTM-standardu je 3,89 [5] Strukturne p retvorbe kod podeutektoidnih i nadeutektoidnih čelika prilikom normalizacije prikazane su u dijagramu na slici 2.30 . . Slika 2.30. Strukturne pretvorbe prilikom normalizacije [1]
Image of page 94
95 Od ugljičnih čelika najveću sklonost povećanju zrna imaju eutektoidni čelici zagrijani u austenitno područje. Ta je sklonost kod neeutektoidnih čelika manja jer pretvorbom u austenit ostane još nepretvorene neeutektoidne faze (ferita kod podeutektoidnih, a sekundarnog cementita kod nadeutektoidnih čelika) koja ometa koagulaciju austenitnih kristal nih zrna . Kod legiranih čelika povolja n utjecaj na sprječavanje porasta zrna imaju fino raspršeni karbidi i intermetal ni spojevi legirnih elemenata. Sam postupak toplinske obrade normalizacije ( slika 2.31 ) obavlja se zagrijavanjem nešto iznad A 3 temperature za podeutektoidne, odnosno iznad A cm za nadeutektoidne čelike ( slika 2.22 ), zadržavanjem toliko dugo dok se ne izvrši potpuna austenitizacija, a zatim nešto bržeg hlađenja , npr. na zraku do 600˚C , kako bi se izbjegao porast zrna. Nakon toga hlađenje se nastavlja polagano u peći do sobne temperature kako bi se toplinske napetosti smanjile na minimalnu mjeru (naročito važno za izratke promjenjivih poprečnih presjeka kod kojih je brzina hlađenja različita pa je i njihovo toplinsko stezanje nejednoliko). Kod nadeutektoidnih čelika brže hlađenje do 600˚C na zraku sprječava izlučivanje sekundarnog cementita u obliku ovojnice oko austenitnih zrna (nepovoljna struktura), te on ostaje u izoliranim područjima. Za razliku od rekristalizacije koja se vršila samo nakon hladnog gnječenja ispod modifikacijske A 1 temperature u cilju ukidanja usmjerene strukture, kod normal izacije traženi učinak usitnjavanja zrna postiže se upravo zagrijavanjem iznad modifikacijskih temperatura. Ako postupak normalizacije ima za cilj pretvorbu neravnotežnih faza martenzita ili bajnita, tim se postupkom vrši omekšavanje čelika. Slika 2.31. Postupak toplinske obrade normalizacije [1] Veličina zrna po ASTM - u može se odrediti uspoređivanjem mikrosnimka istovjetnog uvećanja s usporednim nizovima za određivanje veličine zrna koji se mogu pronaći u literaturi ( slika 2.32 ) ili primjenom okulara za mikroskop s ucrtanim usporednim nizovima ( slika 2.33 ).
Image of page 95
96 Slika 2.32. Usporedni nizovi za određivanje veličine zrna po ASTM -u [12] (vrijede za mikroskopsko povećanje 100:1)
Image of page 96
97 Slika 2.33. Usporedni nizovi za određivanje dužine grafitnih lamela po ASTM -u (vrijede za mikroskopsko povećanje 100:1) [12] 2.1.2.3.3 Omekšavajuće žarenje ili sferoidizacija Provodi se radi omo gućavanja lakše obrade čelika (prvenstveno rezanjem i deformiranjem). Ovim postupkom se, kod čelika s normalnim fazama po vrsti, obliku i veličini, vrši pretvorba lamelarnog cementita (eutektoidni Fe 3 C id ili sekundarni Fe 3 C ) u kuglasti! Postupak sferoidiz acijskog žarenja provodi se u tri faze ( slika 2.34 ): sporo zagrijavanje čelika do temperature žarenja (
Image of page 97
Image of page 98

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes