panunuirng pampanitikan.pdf

Pinalulutang dito ang katotohanang nangyayari sa

Info icon This preview shows pages 8–16. Sign up to view the full content.

-pinalulutang dito ang katotohanang nangyayari sa tunay na buhay -Nagpapakita ng makatotohanang paglalarawan sa tao,lipunan at kapaligiran
Image of page 8

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.