Deze bijeenkomsten vinden plaats in de avond of

This preview shows page 25 - 27 out of 59 pages.

Deze bijeenkomsten vinden plaats in de avond of woensdagmiddag. Er hoort ook huiswerk bij. De scholing is pittig, maar goed te doen. Sommigen zijn enthousiast en tevreden. Zij vinden het zelfs leuk om aan het eigen taalniveau te werken; het geeft ze zekerheid.
Image of page 25

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 24 Overig Op 12 december wordt er opnieuw getoetst. De cursisten kijken hier wel tegenop, ze zijn zenuwachtig. Het merendeel zal gewoon slagen, maar een aantal waarschijnlijk niet omdat zij niet in zichzelf investeren. Zij oefenen te weinig en maken hun huiswerk niet. Soms speelt dyslexie een rol. Dat wordt nu pas ontdekt. 3.1.3 Aanbevelingen bij het kiezen van een taalcursus Op basis van de ervaringen met de taalcursussen komen we tot de volgende aanbevelingen voor de gemeenten en VVE-organisaties: Inhoud van de cursus a) Kijk bij het kiezen van een cursus niet alleen naar de kwaliteit van de cursus, maar ook naar de kwaliteit van de trainer. Enthousiaste trainers hebben een positieve invloed op de motivatie van cursisten. b) Zorg dat er in de cursus digitaal geoefend wordt, wanneer de toets ook digitaal is. Cursisten blijken het vaak moeilijk te vinden als cursussen en toetsen in dit opzicht van elkaar verschillen. c) De taaldomeinen moeten afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Cursisten investeren liever geen tijd in onderwerpen die ze al voldoende beheersen. d) Zorg dat er mogelijkheden zijn om een onderdeel sneller af te kunnen ronden. Sommige cursisten leren sneller dan anderen. Niet alle cursisten hoeven alle lesbijeenkomsten bij te wonen. e) Laat de toets pas afnemen als cursisten er klaar voor zijn. Dat is niet vanzelfsprekend aan het einde van een traject. Voortgangstoetsen of oefentoetsen zijn dus belangrijk. f) Zorg dat er niet teveel tijd wordt besteed aan informatieverstrekking tijdens de lesbijeenkomsten. Let erop dat de bijeenkomsten vooral gebruikt worden om flink te oefenen. Organisatie en communicatie g) Zorg voor een goede voorbereiding: tijdige en duidelijke informatieverstrekking vanuit de gemeente, VVE-organisatie en cursusaanbieder. h) Het kan voor deelnemers frustrerend zijn om in de eigen tijd aan een verplicht traject te moeten deelnemen. Soms moet er zelf oppas worden ingeschakeld. Een vergoeding neemt veel van die frustratie weg. Wees daar niet te zuinig mee. i) Bekijk de mogelijkheid om cursistengroepen te (laten) vormen met cursisten uit andere organisaties. Zo kunnen cursisten met een vergelijkbaar niveau samen geschoold worden. j) Plan de bijeenkomsten op een geschikt moment, bijvoorbeeld niet op de vrijdagavond. k) Vraag om een regelmatige terugkoppeling van de voortgang, zodat VVE-instellingen verantwoording kunnen afleggen bij de gemeente. 3.2 Gebruikerservaringen bij taaltoetsen In dit onderdeel beschrijven we onze aanpak bij het inventariseren van de gebruikerservaringen op het gebied van taaltoetsen. De beschrijvingen van de gesprekken zijn in dit onderdeel opgenomen en we sluiten af met een aantal aanbevelingen naar aanleiding van de gesprekken.
Image of page 26
Image of page 27
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes