Го? руу цонх нь харсан тэр

Info icon This preview shows pages 80–82. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Гол руу цонх нь харсан тэр байшингийн ар талд үйлчилгээний барилгууд , шувууны байр , адууны хашаа , биеийн тамирын талбай , гол хүртэл үргэлжилнэ . Эндэхийн адуу , тэрэг , ногооны газар , шувууны байр , хонь хоточ нохойныхоо хамт цөм л энд байрлах хүний мэдэлд очно . Түр эзэндээ үйлчлэх фирмчин , цэцэрлэгч , адуучдын анхаарал халамжинд энэ бүх аж ахуй орох ёсто йгэж ноён Уорберинтон тэдэнд хэлжээ . Каупервуд , беренисий нэг адил энэ тохилог байранд сэтгэл нь татагджээ . Лондоны зүг алгуур урсах Темза голын дөлгөөн урсгал , голоос үргэлжилсэн өргөн ногоон дэнж , өнгө өнгөөр алагласан суудлы үзэсглэнт завь энэ бүгд нь хос хоёрын сэтгэлийг татахгүй байж чадсангүй . Усан буудлын зогсоол руу очих замын дунд босгосон наран цагийг Каупервуд маш сонирхон
Image of page 80

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
81 харж байв . Цаг гэдэг харвасан сум шиг өнгөрөх юм даа ! Тэр үнэндээ хөгширчээ . Беренисий сонирхлыг татаж чадах Каупервудаас залуу эртэй тэр хүүхэн танилцаж байх юм . Хэдэн сарын өмнө Чикагод байхад Каупервуд дээр ирэхдээ , өөрөө өөрийгөө хариуцаж өөрөө өөрийнхөө хувь заяаг шийдэх тул өөрийнхөө бодлоор түүн рүү ирсэн бол дуртай цагтаа түүнээс явчиж болно гэж беренис ярьж байжээ . Каупервуд энэ байрыг авах хэрэггүй байсан бөгөөд Стейнтэй санхүүгийн талаар холбоо тогтоох шаардлага үгүй байсан юм . Өөр хүн , өөр зам л хайх хэрэгтэй байсан юм . Эбингтон Скэрр болон Лорд Эттинж бололцоотой л улс байсан шүү дээ . Яахаараа ийм зовлонтой юманд өртдөг байна аа ! Каупервуд бүрэн бүтэн амьдралтай байсан бөгөөд юу ч болсон түүнийгээ үргэлжлүүлэн болох байсан . Беренис энэ газрын үзэсгэлэнг бахдан байгааг Каупервуд ажиглажээ .
Image of page 81
Image of page 82
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern