Željezni karbid se rastvara relativno brzo na temperaturi od 900ºC za otprilike

Željezni karbid se rastvara relativno brzo na

This preview shows page 178 - 180 out of 225 pages.

Željezni karbid se rastvara relativno brzo (na temperaturi od 900ºC za otprilike 2,5 sata). Međutim, neki karbidotvorni elementi (uglavnom krom) formiraju kompleksne karbide koji se ne mogu rastvoriti niti nakon 20 sati žarenja na 925ºC. Konačni sastav matrice nakon žarenja ovakv a odljevka su karbidi (kroma) u feritnoj matrici s rastezljivošću od samo 5 %. Stabilizatori karbida, pored kroma, još su i molibden ako ga ima više od 0,3 %, te vanadij i volfram ako ih ima više od 0,05 %. 5.3.4 Proka ljivost žilavog lijeva Prokaljivost je važan parametar zbog određivanja odziva specifičnog odljevka na toplinsku obradu normalizacije, poboljšavanja i austemperinga. Prokaljivost se uobičajeno određuje Jominy pokusom u kojem različita brzina hlađenja po presjeku epruvete rezultira različitim mikrostrukturama što daje promjenu tvrdoće po presjecima. Slika Slika 5.15 prikazuje Jominy krivulje za jedan nelegirani žilavi lijev austenitiziran na dvije različite temperature. Viša temperatura austenitizacije osigurava veći sadržaj ugljika u matrici zbog čega je povećana prokaljivost (Jominy krivulja se pomiče prema većim udaljenostima od gašenog čela epruvete , tj. udesno) i maksimalna postignuta tvrdoća. Svrha legiranja žilavog lijeva je povećanje prokaljivosti. Dodatak mangana i molibdena ima znatno veći utjecaj na povećanje prokaljivosti od nikla i bakra. Međutim kombinacije legirnih elemenata (npr. Ni i Mo ili Cu i Mo ili Cu, Ni, Mn ili Mo, Cu, Ni) znatno su učinkovitije u pogledu povećanja prokaljivosti. Tako teški odljevci velikih debljina st i jenki za koje se traže svojstva po čitavom presjeku (npr. kod Slika 5.14. Utjecaj vremena držanja na temperaturi žarenja na raspad primarnih karbida [14]
Image of page 178
179 toplinskih obrada poboljšavanja ili austemperinga) obično se legiraju kombinacijom molibdena, bakra i nikla. Slika 5.15. Jominy krivulje za žilavi lijev sastava: 3,9 % C; 2,2 % Si; 0,04 % Mg te neznatan dodatak Mn, Ni, Cu, Cr, V, Ti [14] 5.3.5 Normalizacija žilavog lijeva Normalizacija se provodi zagrijavanjem na temperaturu potpune austenitizacije matrice odljevka uz naknadno hlađenje na zraku. Ovom se obradom može značajno poboljšati vlačna čvrstoća odljevka. Mikrostruktura nakon normalizacije ovisi o sastavu odljevka i brzini hlađenja. Sastav odljevka utj eče na prokaljivost , tj. na relativni položaj linija u TTT- dijagramu. Brzina hlađenja ovisi o masi odljevka, temperaturi i brzini strujanja rashladnog zraka. Generalno normalizacijom se dobije homogena struktura finog perlita. Teži odljevci, koje treba normalizirati, obično su legirani niklom, molibdenom i manganom radi povećanja prokaljivosti što osigurava razvijanje homogene perlitne strukture nakon normalizacije. Temperatura normalizacije je obično 870÷940ºC. Standardno vrijeme držanja na toj temperaturi je 1 sat za svakih 25 mm debljine stijenke (minimalno 1 sat). V rijeme je duže za odljevke legirane elementima koji usporavaju difuziju ugljika (kositar i antimon). Nakon normalizacije ponekad se vrši niskotemperaturno popuštanje na nižim temperaturama (42
Image of page 179
Image of page 180

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors