Alt\u0131nlarla dokunmu\u015f bezenmi\u015f dokuz katk\u00f6k atlas\u0131 yok mu bil ki ordug\u00e2h\u0131n\u0131n

Altınlarla dokunmuş bezenmiş dokuz katkök atlası

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Altınlarla dokunmuş, bezenmiş dokuz kat kök atlası yok mu., bil ki ordugâhının üstüne dikilmiş yüce bir otağdan ibaret! Keylerden sonra Süleyman mülkünde bu kadre, bu dereceye, bu hâzineye, bu sayısız askere hiç kimse sahip olmamıştır. 23. Rum ülkesi ovalarında otağ kurdun., da- vul sesleri, Sint çöüyle Siyistan vadilerine kadar vardı! Kasnzerd'e kadar yürüdün, Kayserin köşk- leriyle Hanın çadırlarım bir titremedir aldı! Kimdir o ki Mısır’dan Rum’a, Çin’den Kaynvan’a kadar Baltanat sürmede seninle beraberlik davasına girişebilsin?! Sen, Tann’dan razısın, ona şükrediyor- sun.. halk da senden razı, sana şükretmede. Sen, devletle neşelisin, saltanat da seninle ne- şelenmede, İşte şimdicik, kutluluk atma binmiş, kul- larınla bağa bahçeye gitmektesin. 3X Ey ilham sahibi Padişah, tertemiz gön- lüne zaman zaman kemıbüer sınıfından feyiz erişmektedir. Tann’nm gayıp perdesi altında gizlediği şeylerin hepsi senin gönlüne apaçık. Felek, irade dizginini senin eline verdi; yani atımı dilediğin gibi sür dedi.
Image of page 2
HAFIZ DİVANİ 647 Nerde düşmanın? Ayaklarının altına atı- ver.. kimdir dostun? Gözümün, başımın üstü- ne oturtuver! Hem muradım, senin kulluğunla düzene girmede, hem adım, methinde ebedîleşmede! Şud (arşai zemin çü bisâ(-ı İrem cuvan Ezpertev-i se€âdet-i Şâh-ı cihâniyan n. Sultan Şeyh Ebu Ishak’a 35. Seher çağı sabah rüzgârı, gül bahçesinin kokularına bürünüp yeşillik, havadaki leta- fetle cennetlere bile taan etmeye; Hava, çimenlikte gül kokusundan perde
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors