Betragt igen model med en virksomhed som ansætter en

This preview shows page 116 - 119 out of 121 pages.

Betragt igen model med en virksomhed, som ansætter en sælger:[personlig omkostning ved indsats:0,5/ − 40w=3+ / > 40[Alternativt risikofrit job med løn 1000 kr og/ ≤ 40Antag nu at salget er delvist bestemt af tilfældige stød:V102 = Ä ∗ / + –Hvorer en stokastisk variabel med5= 0ogT1+= íwFortolkning: for given indsats er salget i nogle perioder højt (solskin, højkonjunktur etc) og iandre perioder lavt (regnvejr, lavkonjunktur, biluheld etc)
PolitKøbenhavns UniversitetErhvervsøkonomi117Antag, at sælgeren er risikoavers!den sikre ækvivalent af en given lønpakke er givet ved5ì− 0,5ùT1+(ì)altså forventede løn minus risikopræmieModellens tidslinjeModellen har nu følgende fire skridt:1.Virksomheden vælger en kontrakt (fuldstændig eller ikke fuldstændig)2.Sælgeren vælger om han tager jobbet3.Sælgeren vælger sin indsats e (givet at han har taget jobbet)4.Usikkerhedenrealiseres, salget finde sted, og lønnen udbetalesStandard løsningsmetode: ”baglæns induktion”#4 Usikkerheden udløses, lønnen udbetalesHvad bliver lønnen, givet at[virksomheden har tilbudt en kontrakt med fast løn F og provisionssatsr[Sælgeren har accepteret dette tilbud[Sælgeren har valgt en bestemt arbejdsindsats eSalget bliver:$102 = Ä/ + –Og lønnen bliver dermedì = 7 + r$102 = 7 + r(Ä/ + –)#3 Optimal indsatsHvilken indsats e skal sælgeren vælge, givet at han tager jobbet i virksomheden, og at lønnenbliver som angivet på forrige slide?[Sælgeren vælger det e, der maksimerer værdien af lønpakken – hvad er værdien aflønpakken?[Lønnen bliver altsåì = 7 + r(Ä/ + –)[Brug regneregler for stokastiske variable:50ø"= 7 + rÄ/T1+0ø"= rwíw[Værdi af lønpakke målt ved den sikre ækvivalent:7 + rÄ/ − 0,5ùrwíw− 0,5/ − 40waltså fast løn + provision – risikopræmie – omkostningerSælgeren vælger altså det e, som maksimerer værdien af lønpakken:7 + rÄ/ − 0,5ùrwíw− 0,5(/ − 40)w
PolitKøbenhavns UniversitetErhvervsøkonomi118[Førsteordensbetingelse:rÄ −/ − 40= 0[Optimal indsats:/= rÄ + 40[Som før: sælgerens valg af indsats afhænger kun af provisionssatsen. Hvis B=100 (somsidst):[r = 0% → /= 40[r = 10% → /= 50[r = 100% → /= 140#2 valg af jobVil sælgeren tage jobbet, givet størrelserne af F ogr?Indsæt udtrykket for det optimale valg af indsats (/= rÄ + 40)i udtrykket for værdien afsalgskontrakten7 + 0,5rwÄw+ 40rÄ − 0,5ùrwíwDette er den højeste værdi, sælgeren kan opnå, givet at kontrakten specificerer en fast løn Fog provisionssatsrSælgeren tager jobbet, hvis denne værdi er større end 1000, som er værdien af det bedstealternative jobSælgeren tager altså jobbet hvis7 ≥ 1000 − 0,5Äwrw− 40rD + 0,5rwíw# 1 Optimal kontraktHvad er den optimale kontrakt fra virksomhedens synspunkt?Virksomheden vælgerrog F, således at det forventede salg minus lønudgifter maksimeresMaksimerÄ/ − 7 − rÄ/under bibetingelsen7 = 1000 − 0,5rwÄw− 40rÄ + 0,5ùrwíw/ = rÄ + 40Indsæt F og e og reducer – vi ønsker at vælge detr, som maksimerer:40Ä − 1000 + rÄw− 0,5rwÄw− 0,5ùrwíwMaksimer40Ä − 1000 + rÄw− 0,5rwÄw− 0,5ùrwíw

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 121 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture