Đứng đầu về năng lực sản xuất thép xây dựng Sở hữu chuỗi sản xuất thép lớn nhất

Đứng đầu về năng lực sản xuất thép

This preview shows page 4 - 5 out of 21 pages.

Đứng đầu về năng lực sản xuất thép xây dựng . Sở hữu chuỗi sản xuất thép lớn nhất Việt Nam với chuỗi giá trị khép kín Tự sản xuất nguồn than coke, tận dụng nhiệt dư sản xuất điện, đáp ứng 35% nhu cầu. Cơ cấu tài chính ổn định. Là công ty dẫn đầu trong n gành sản xuất tôn mạ, với thị phần 37,64% trong năm 2018. Đứng thứ 2 sau Hòa Phát về sản phẩm ống thép (17%) Hệ thống phân phối rộng và dày đặc phủ khắp 3 miền, tuy nhiên đẩy mạnh thị trường miền Nam. Chất lượng được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứn g được những nhu cầu khắt khe của thị trường thế giới Điểm yếu Hoạt động xuất khẩu vẫn còn hạn chế . Chi phí cố định gia tăng khi giai đoạn 3 khu liên hiệp gang thép hình thành. Hiện chỉ có 70% sản lượng thép của HPG được sản xuất theo công n ghệ BOF do nhà máy thép tại Hưng Yên vẫn đang sử dụng công nghệ lò điện EAF . Vẫn còn phải phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu khi nhập khẩu 40% quặng sắt, 90% thép phế và 100% than mỡ - nguyên liệu để sản xuất than coke . Nhập khẩu nguyên liệu đầu vào HRC 100% nên chịu ảnh hưởng bởi biến động giá nguyên liệu . Chịu rủi ro về tỷ giá do có các khoản vay ngắn hạn bằng USD, nhập máy móc sản xuất hoàn toàn từ nước ngoài. Tỷ lệ nợ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tài sản, trong đó phần lớn là nợ vay, làm tăng áp lực chi trả lãi vay . LU ẬN ĐIỂ M TH C TR NG M c dù là doanh nghi ệp đi sau nhưng Hòa Phát vẫn nhanh chóng vượ t lên d ẫn đầ u và gi v ững cương vị trong ngành thép trong nhi ều năm, vượ t trên c nh ng ông l n là Vinasteel, Pomina,.. nh y ế u t công ngh và định hướ ng phát tri n rõ ràng trong dài h n. C th , b ắt đầ u t năm 2014, Hoà Phát đã xây dự ng và s d ng công ngh lò cao (BOF) trong s n xu t thép và tr thành công ty duy nh t s d ng lò BOF lúc b y gi . Vi c s d ng công ngh lò cao giúp ti ế t ki m điện hơn và s d ng nguyên li ệu đầ u vào là qu ng s t, trong khi các công ty khác s d ng thép ph ế , t o nên l i th ế c nh tranh r t l ớn đố i v i các doanh nghi p trong ngành. Tuy nhiên, l i th ế này đang dầ n m ất đi khi các đố i th cùng ngành cũng đã bắ t k p xu th ế và đầu tư vào công ngh lò cao. Điể n hình có th k đến Formosa Hà Tĩnh khi đã đưa Lò cao s 1 vào v n hành th nghi m t ngày 29/5/2017. Theo báo cáo, khi Lò cao s 2 đượ c v n hành th
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors