Ontstaat door een verminderde filtratie van hco 3

This preview shows 4 out of 5 pages.

ontstaat door een verminderde filtratie van HCO 3 - , meestal door een verlaagt plasma HCO 3 - . De primaire compensatie hiervan is het verhogen van alveolaire ventilatie, waardoor de pCO 2 kleiner wordt. Wanneer de anion gap ([Na + ] - [Cl - ] - [HCO 3 - ]) groter is dan normaal komt de metabole acidose door een verhoogde productie van niet-vluchtig zuur (door het lichaam zelf of van buitenaf). En wanneer de anion gap normaal is wordt de metabole acidose veroorzaakt door een verhoogd verlies van HCO 3 - . Als de anion gap gelijk blijft en er minder HCO 3 - is, moet er meer Cl - zijn. Daarom wordt dit een hyperchloremische acidose genoemd. Een respiratoire acidose ontstaat door een verhoogde pCO 2 . Dit kan gecompenseerd worden door een verhoging van het plasma HCO 3 - , want de nieren produceren nieuw HCO 3 - . Een alkalose verhoogt de HCO 3 - /H + ratio. Het overschot aan HCO 3 - kan niet teruggeresorbeerd worden en wordt daarom uitgescheiden. Bij een respiratoire alkalose is de H + concentratie verlaagd door een verlaagd plasma pCO 2 , meestal veroorzaakt door hyperventilatie. Dit kan gecompenseerd worden door een verhoogde uitscheiding van HCO 3 - door de nieren. Bij een metabole alkalose is de H + concentratie verlaagd door een verhoging van het plasma HCO 3 - . Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een verminderde ventilatie, waardoor de pCO 2 stijgt. Als secundaire respons wordt er meer HCO 3 - uitscheiden door de nieren. Een metabole acidose kan ontstaan door: 1. Renale tubulaire acidose : - Verslechterde renale tubulaire HCO 3 - terugresorptie - Onvermogen van het H + secretie mechanisme om een normale zure urine te produceren 2. Diarree : verlies van grote hoeveelheden van NaHCO 3 in de feces 3. Overgeven : de secretieproducten in de maag zijn zeer zuur, waardoor een alkalose zou ontstaan. Maar overgeven van grote hoeveelheden van producten dieper in de tractus gastro-intestinalis zorgt voor een verlies aan HCO 3 - . 4. Diabetes Mellitus : omdat glucose niet normaal gebruikt kan worden voor het metabolisme, worden vetten in acetoacetic zuur gesplitst. 5. Inname van zuren 6. Chronisch nierfalen Een metabole alkalose kan ontstaan door: 1. Diuretica (behalve koolzuuranhydrase remmers): een verhoogde vloeistofstroom door vooral de distale tubuli en verzamelbuizen zorgt voor een verhoogde terugresorptie van Na + in deze delen van de nefronen. Omdat Na + terugresorptie gekoppeld is aan H + secretie, wordt er ook meer H + uitgescheiden. 2. Overschot aan aldosteron : aldosteron bevordert de terugresorptie van Na + in de distale tubuli en verzamelbuizen, waardoor het ook de secretie van H + bevordert. 3. Overgeven : het overgeven van de maaginhoud zorgt voor een verlies aan zuur (HCl). 4. Inname van basen Bij gemengde zuur-base stoornissen zijn er 2 of meer onderliggende oorzaken voor de zuur-base stoornis. Bijv.
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

Image of page 5
You've reached the end of this preview.
 • Spring '09
 • DeVries

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern