K T o omoguć uje da matrica lijevanog željeza žilavi i sivi lijev bude

K t o omoguć uje da matrica lijevanog željeza

This preview shows page 209 - 211 out of 225 pages.

K. T o omoguć uje da matrica lijevanog željeza (žilavi i sivi lijev) bude austenitična na sobnoj temperaturi. Kod komercijalnih čelika ovo je moguće samo dodavanjem velike količine nikla ili mangana. U svrhu promatranja kretanja ugljika tijekom procesa opisane toplinske obrade korisno je izvršiti rekapitulaciju procesa s pomoć u izotermičkog TTT -dijagrama na slici 6.11 : 1. držanjem od ljevka na temperaturi T dio ugljika iz grafitnih nodula difuzijom prelazi u matricu i rastvara se u austenitu do koncentracije 0,8 % C prema faznom dijagramu; 2. brzo hlađenje i zadržavanje na temperaturi T A gdje dolazi do nukleacije ferita koji praktički n e sadrži ugljik. Višak ugljika obogaćuje preostali austenit u matrici do granice od 2 % C, određene metastabilnim faznim dijagramom ; 3. hlađenje do sobne temperature prije početka formiranja bajnita (što je slučaj kod čelika) omoguć uje zadržavanje stabilizira nog austenita na sobnoj temperaturi. Struktura s kontinuiranom ausferitnom matricom pokazuje znatna poboljšanja mehaničkih svojstava u odnosu na konvencionalne strukture nodularnog lijeva. Velik broj studija pokazao je da su strukture koje sadrže aus ferit superiorne normalnim klasama odljevaka iz nodularnog lijeva. 6.2.4 Brzina i stupanj ausferitne pretvorbe Mikrostruktura shematski prikazana na desnoj strani slike 6.12 je „klasična“ dvofazna feritno - austenitna ADI mikros truktura, dobivena na višim temperaturama austempering (austenitno -feritne) obrade. Ovakva struktura rezultira najžilavijim i najrastezljivijim klasama ADI odljevaka. Međutim poznato je da postoji cijeli niz ADI mikrostruktura koje se mogu dobiti u ovisnosti o odabranim temperaturama T i T A . Obje se varijable mogu koristiti za kontrolu dobivenih mikrostruktura:
Image of page 209
210 1. snižavanje temperature T smanjuje sadržaj ugljika u austenitu (u matrici odljevka ) što rezultira bržom pretvorbom i finijim ausferitom ; 2. snižavanje m austempering temperature T A smanjuje se intenzitet (brzina) difuzije ugljika što također rezultira finijom mikrostrukturom ausferita. Dakle prisutnost ugljika, gdje se nalazi i kamo odlazi, određuje raspon raspoloživih mikrostruktura. Smanjenje temperature T - vidi se da se snižavanjem temperature T sadržaj ugljika u matrici smanjuje ( slika 6.4 ) . Snižavanje temperature s T  na T  smanjuje sadržaj ugljika u matrici za cca 0,15 %, što rezultira približno dvos trukim porastom brzine pretvorbe nastajanja ausferita ( slika 6.6 ). Porast brzine pretvorbe (snižavanjem temperature T ) u izotermičkom TTT -dijagramu ( slika 6.6 ) kao pomic anje linija početka pretvorbe prema kraćim vremenima (ulijevo). Treba imati na umu da je i sadržaj ugljika u austenitnoj matrici manji pri T  u odnosu na T  , pa je i temperatura početka martenzitne M S pretvorbe viša.
Image of page 210
Image of page 211

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors