Brzina hlađenja 100 Ch Promjene faza i temperature transformacije mogu se

Brzina hlađenja 100 ch promjene faza i temperature

This preview shows page 13 - 15 out of 225 pages.

metastabilno. Brzina hlađenja <100 C/h. Promjene faza i temperature transformacije mogu se pratiti u već poznatom Fe-Fe 3 C dijagramu: - stojište na 723 C, - raspadom austenita A nastaje lamelarni perlit 𝑃 = (𝛼 𝑖? + ?? 3 𝐶 𝑖? ) . Struktura i svojstva: - debljina jednog para lamela d ≈ 0,6 ÷ 0,7𝜇? , - tvrdoća 180 ÷ 220 ?𝑉 . b) Sporo hlađenje , brzinom ~100 C/h postiže se praktički zadržavanjem austenitiziranog uzorka čelika u zagrijanoj i ugašenoj peći. Ovakvo hlađenje je već nešto brže od metastabilnog a te se temperatura modifikacije spušta nešto ispod eutektoidne temperature A 1 . Nastala faza još je uvijek PERLIT = (𝛼 𝑖? + ?? 3 𝐶 𝑖? ) nešto veće tvrdoće 240 ?𝑉 i tanjih lamela d < 0,6 ÷ 0,7𝜇? ( slika 1.6 i 1.7 ). c) Brže hlađenje , brzinom ~100 C/min, koje se postiže hlađenjem austenitiziranog uzorka vađenjem iz peći i ostavljanjem na mirujućem zraku. Stojište se spušta na niže temperature 600 ÷ 650 C, a lamele su još tanje. Jedan par lamela ferita i cementita ima debljinu d ≈ 0,25𝜇? . Ovaj eutektoid je nazvan SORBIT (S). Struktura sorbita također je lamelarna i slična je perlitu ? = (𝛼 𝑖? + ?? 3 𝐶 𝑖? ) , dok je tvrdoća nešto veća 250 ÷ 300 ?𝑉 ( slika 1.6 i 1.7 ). d) Srednje brzo hlađenje u struji zraka izaziva spuštanje temperature modifikacije na 500 ÷ 6 00 C. Jedan par lamela ima debljinu d ≈ 0,1𝜇? . Ovaj eutektoid nazvan je TROOSTIT (T). Struktura troo stita također je lamelarna kao i perlita ? = (𝛼 𝑖? + ?? 3 𝐶 𝑖? ) , a tvrdoća mu iznosi ≈ 400 ?𝑉 ( slika 1.6 i 1.7 ). e) Svi do sada opisani eutektoidi: perlit, sorbit i troostit ( slika 1.6 ) nazivaju se ORTOEUTEKOIDI . Njihov nastanak praćen je difuzijom ugljika iz austenitne rešetke. Ravnomjerno raspoređeni ugljik u austenitu difuzijom pri hlađenju obogaćuje područja nastanka eutektoidnog cementita istovremeno osiromašujući područja nastanka eutektoidnog ferita na taj način stvarajući lamelarnu strukturu. Povećanjem brzine hlađenja skraćuje se vrijeme za difuziju pa je put koj i atomi ugljika prelaze kraći, a nastale lamele tanje. ORTOEUTEKTOIDI: Debljina lamela: Tvrdoća: ) ( 3 id id C Fe P d ≈ 0,6 ÷ 0,7𝜇? 180 ÷ 220 ÷ 240 HV d ≈ 0,25𝜇? 250 ÷ 300 ?𝑉 d ≈ 0,1𝜇? ≈ 400 ?𝑉 ) ( 3 id id C Fe S ) ( 3 id id C Fe T
Image of page 13
14 f) Vrlo brzo hlađenje , brzinom ~100 C/s, koje se može postići uranjanjem manjih uzoraka u slatku vodu, izaziva na krivulji hlađenja spuštanje stojišta (promatranog eutektoidnog čelika) na cca 400 ÷ 50 0 C. Austenit se, na tom temperaturnom stojištu, dijelom modificira u PARAEUTEKTOID nazvan BAJNIT (B) ( slika 1.4 ) tvrdoće 400 ÷ 600 HV. Ostatak austenita na temperaturi M s 250 C započinje se modificirati u još izvitopereniji PARAEUTEKTOID nazvan MARTENZIT (M) tvrdoće 900 HV. Na krivulji hlađenja uočava se lom na temperaturi početka modifikacije preostalog austenita u martenzit.
Image of page 14
Image of page 15

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors